Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Bezpieczne Wakacje

Z wielką radością przedstawiamy Państwu wakacyjną ofertę specjalną skierowaną do półkolonii w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że: * Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 7a, tel 32 222 37 33; fax 32 316 61 99,) e-mail: sekretariat@cmp-muzeum.pl). * Dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa i oddziału zamiejscowego – Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach ul. Kościelna 1, 62-067 Rakoniewice; wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, tel 34 378 53 00, fax 34 378 53 32). * Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w związku z działalnością statutową Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oddziału zamiejscowego CMP. * Administrator przetwarza dane osobowe osoby mającej interes prawny i faktyczny związany z działalnością Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i jego oddziału w Rakoniewicach. * Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. * Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. * Przysługuje Pani / Panu prawo do:1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani / Pan że przetwarzanie narusza przepisy RODO. * Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. * Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych… Continue Reading →

Muzeum nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2018 Muzeum będzie nieczynne

Gala IZABELLA 2017

21 maja w Muzeum Pałac w Rogalinie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2017”. Po raz szesnasty wielkopolscy muzealnicy w odpowiedzi na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka mogli podzielić… Continue Reading →

Noc Muzeów w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa

19 maja odbyła się kolejna edycja popularnego w całej Europie przedsięwzięcia dającego możliwość zwiedzania placówek muzealnych w ciągu nocy. Już po raz ósmy mogliśmy zwiedzać tego wieczoru rakoniewickie muzeum. Oprócz zwiedzenia placówki w wieczornej atmosferze, w tym roku goście chętnie… Continue Reading →

Wielkopolskie wojewódzkie obchody dnia strażaka 2018

18 maja 2018 roku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odbyła się uroczystość Wielkopolskich Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Współorganizatorami tej uroczystości byli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz komendant miejski PSP w Poznaniu. Świętowanie… Continue Reading →

« Older posts

© 2018 Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑