Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rakoniewice

W dniu 14.11.2021r. w Sali Wiejskiej w Gninie delegaci i przedstawiciele  wszystkich 12 Jednostek OSP działających w naszej gminie zebrali się aby podsumować swoją działalność w latach 2017 – 2021 i wybrać nowe władze Oddziału ZOSPRP. Swoją obecnością na Zjeździe zaszczycili nas: Burmistrz Rakoniewic dr Gerard… Continue Reading →

Nowa wystawa czasowa

Jednym z ważniejszych wydarzeń mijającego 2021 roku jest jubileusz setnej rocznicy powstania Związku Straży Pożarnych RP. Z tej okazji przedstawiamy Państwu wystawę, prezentującą genezę powstania i szerokie spektrum działalności jednego z najliczniejszych i najprężniej działających stowarzyszeń w Polsce. Okoliczności powstania… Continue Reading →

Święto Niepodległości

Życzenia Szefa Służby Cywilnej z okazji Święta Niepodległości

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Święta Niepodległości

70-lecie Poznańskiej Szkoły Pożarniczej

22 października 2021 roku, na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zgodnie z ceremoniałem, odbył się uroczysty apel z okazji 70-lecia Poznańskiej Szkoły Pożarniczej połączony z wręczeniem sztandaru oraz ślubowaniem XXXI rocznika słuchaczy. Tradycyjnie uroczysty apel poprzedziła… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑