Dnia 27 sierpnia 2004 na placu kompleksu muzealnego odbyA�a siA� uroczystoA�A� obchodA?w 30-lecia Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach.

GoA�cie nie A?aA�owali sA�A?w uznania dla wA�adz miasta, przede wszystkim dla Kierownik Muzeum Anny Formaniewicz. WA�rA?d goA�ci byli miA�dzy innymi posA�owie, senatorowie, przedstawiciele wA�adz samorzA�dowych wojewA?dztwa, powiatu i gmin oraz osoby zwiA�zane bezpoA�rednio ze straA?A� poA?arnA�, w tym Komendant GA�A?wny PaA�stwowej StraA?y PoA?arnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju generaA� brygadier Teofil Jankowski, Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach generaA� brygadier Feliks Dela, Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PaA�stwowej StraA?y PoA?arnejA� nadbrygadier Ryszard KamiA�ski, Wojewoda Wielkopolski, MarszaA�ek WojewA?dztwa Wielkopolskiego, sponsorzy i wiele innych osA?b.

Rakoniewickie Muzeum powstaA�o 16 czerwca 1973 roku, czyli w 50. rocznicA� powstania jednostki OSP w Rakoniewicach.

PlacA?wka mieA�ci siA� w budynku dawnego zbioru poewangelickiego. PowoA�anie w nim muzeum miaA�o byA� sposobem uratowania obiektu przed caA�kowitym zniszczeniem. PoczA�tkowo muzeum miaA�o problemy z pozyskiwaniem eksponatA?w, jednak z pomocA� przyszA�o Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, ktA?re objA�A�o nad nim opiekA�. Na przestrzeni lat zebraA�o siA� ich tyle, A?e czA�A�A� z nich z uwagi na brak miejsca w ogA?le nie byA�a eksponowana. WielkA� szansA� okazaA�o siA� przekazanie na cele muzealne budynku sA�siadujA�cej dawnej szkoA�y. Remont rozpoczA�to w miesiA�cu lipcu i trwa nadal.

w pierwszym rzA�dzie od lewej: Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach - generaA� brygadier Feliks Dela , Komendant GA�A?wny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju- generaA� brygadier Teofil Jankowski, MarszaA�ek Sejmiku Wielkopolskiego - Stefan MikoA�ajczyk, Wojewoda Wielkopolski - Andrzej Nowakowski, Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP - nadbrygadier Ryszard KamiA�ski, Starosta Powiatu Grodziskiego - WA�adysA�aw Chwalisz, starszy brygadier w stanie spoczynku Pilawski

WA�pierwszym rzA�dzie od lewej: Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach – generaA� brygadier Feliks Dela , Komendant GA�A?wny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju- generaA� brygadier Teofil Jankowski, MarszaA�ek Sejmiku Wielkopolskiego – Stefan MikoA�ajczyk, Wojewoda Wielkopolski – Andrzej Nowakowski, Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP – nadbrygadier Ryszard KamiA�ski, Starosta Powiatu Grodziskiego – WA�adysA�aw Chwalisz, starszy brygadier w stanie spoczynku Pilawski

WyrA?A?nieni za zasA�ugi dla Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach /od lewej/: Tadeusz Brzostowski, MichaA� KrA?likowski,Golczak

WyrA?A?nieni za zasA�ugi dla Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach /od lewej/:
Tadeusz Brzostowski, MichaA� KrA?likowski,Golczak

WyrA?A?niony za "ZasA�ugi dla WojewA?dztwa Wielkopolskiego": Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach - generaA� brygadier Feliks Dela

WyrA?A?niony za „ZasA�ugi dla WojewA?dztwa Wielkopolskiego”: Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach – generaA� brygadier Feliks Dela

Zaproszeni goA�cie skA�adajA�cy gratulacje Kierownik Muzeum - Annie Formaniewicz

Zaproszeni goA�cie skA�adajA�cy gratulacje Kierownik Muzeum – Annie Formaniewicz

PodziA�kowania dla Komendanta GA�A?wnego PSP - Szefa Obrony Cywilnej Kraju generaA�a brygadiera Teofila Jankowskiego od Dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach - generaA�a brygadiera Feliksa Deli

PodziA�kowania dla Komendanta GA�A?wnego PSP – Szefa Obrony Cywilnej Kraju generaA�a brygadiera Teofila Jankowskiego od Dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach – generaA�a brygadiera Feliksa Deli

WystA�p zespoA�u

WystA�p zespoA�u