Dnia 27 sierpnia 2004 na placu kompleksu muzealnego odbyAi??a siAi?? uroczystoAi??Ai?? obchodA?w 30-lecia Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach.

GoAi??cie nie A?aAi??owali sAi??A?w uznania dla wAi??adz miasta, przede wszystkim dla Kierownik Muzeum Anny Formaniewicz. WAi??rA?d goAi??ci byli miAi??dzy innymi posAi??owie, senatorowie, przedstawiciele wAi??adz samorzAi??dowych wojewA?dztwa, powiatu i gmin oraz osoby zwiAi??zane bezpoAi??rednio ze straA?Ai?? poA?arnAi??, w tym Komendant GAi??A?wny PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju generaAi?? brygadier Teofil Jankowski, Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach generaAi?? brygadier Feliks Dela, Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnejAi?? nadbrygadier Ryszard KamiAi??ski, Wojewoda Wielkopolski, MarszaAi??ek WojewA?dztwa Wielkopolskiego, sponsorzy i wiele innych osA?b.

Rakoniewickie Muzeum powstaAi??o 16 czerwca 1973 roku, czyli w 50. rocznicAi?? powstania jednostki OSP w Rakoniewicach.

PlacA?wka mieAi??ci siAi?? w budynku dawnego zbioru poewangelickiego. PowoAi??anie w nim muzeum miaAi??o byAi?? sposobem uratowania obiektu przed caAi??kowitym zniszczeniem. PoczAi??tkowo muzeum miaAi??o problemy z pozyskiwaniem eksponatA?w, jednak z pomocAi?? przyszAi??o Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, ktA?re objAi??Ai??o nad nim opiekAi??. Na przestrzeni lat zebraAi??o siAi?? ich tyle, A?e czAi??Ai??Ai?? z nich z uwagi na brak miejsca w ogA?le nie byAi??a eksponowana. WielkAi?? szansAi?? okazaAi??o siAi?? przekazanie na cele muzealne budynku sAi??siadujAi??cej dawnej szkoAi??y. Remont rozpoczAi??to w miesiAi??cu lipcu i trwa nadal.

w pierwszym rzAi??dzie od lewej: Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach - generaAi?? brygadier Feliks Dela , Komendant GAi??A?wny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju- generaAi?? brygadier Teofil Jankowski, MarszaAi??ek Sejmiku Wielkopolskiego - Stefan MikoAi??ajczyk, Wojewoda Wielkopolski - Andrzej Nowakowski, Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP - nadbrygadier Ryszard KamiAi??ski, Starosta Powiatu Grodziskiego - WAi??adysAi??aw Chwalisz, starszy brygadier w stanie spoczynku Pilawski

WAi??pierwszym rzAi??dzie od lewej: Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach – generaAi?? brygadier Feliks Dela , Komendant GAi??A?wny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju- generaAi?? brygadier Teofil Jankowski, MarszaAi??ek Sejmiku Wielkopolskiego – Stefan MikoAi??ajczyk, Wojewoda Wielkopolski – Andrzej Nowakowski, Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP – nadbrygadier Ryszard KamiAi??ski, Starosta Powiatu Grodziskiego – WAi??adysAi??aw Chwalisz, starszy brygadier w stanie spoczynku Pilawski

WyrA?A?nieni za zasAi??ugi dla Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach /od lewej/: Tadeusz Brzostowski, MichaAi?? KrA?likowski,Golczak

WyrA?A?nieni za zasAi??ugi dla Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach /od lewej/:
Tadeusz Brzostowski, MichaAi?? KrA?likowski,Golczak

WyrA?A?niony za "ZasAi??ugi dla WojewA?dztwa Wielkopolskiego": Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach - generaAi?? brygadier Feliks Dela

WyrA?A?niony za „ZasAi??ugi dla WojewA?dztwa Wielkopolskiego”: Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach – generaAi?? brygadier Feliks Dela

Zaproszeni goAi??cie skAi??adajAi??cy gratulacje Kierownik Muzeum - Annie Formaniewicz

Zaproszeni goAi??cie skAi??adajAi??cy gratulacje Kierownik Muzeum – Annie Formaniewicz

PodziAi??kowania dla Komendanta GAi??A?wnego PSP - Szefa Obrony Cywilnej Kraju generaAi??a brygadiera Teofila Jankowskiego od Dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach - generaAi??a brygadiera Feliksa Deli

PodziAi??kowania dla Komendanta GAi??A?wnego PSP – Szefa Obrony Cywilnej Kraju generaAi??a brygadiera Teofila Jankowskiego od Dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach – generaAi??a brygadiera Feliksa Deli

WystAi??p zespoAi??u

WystAi??p zespoAi??u