Zaproszeni goście składający gratulacje Kierownik Muzeum - Annie Formaniewicz

Dnia 27 sierpnia 2004 na placu kompleksu muzealnego odbyła się uroczystość obchodów 30-lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Goście nie żałowali słów uznania dla władz miasta, przede wszystkim dla Kierownik Muzeum Anny Formaniewicz. Wśród gości byli między innymi posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gmin oraz osoby związane bezpośrednio ze strażą pożarną, w tym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju generał brygadier Teofil Jankowski, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach generał brygadier Feliks Dela, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  nadbrygadier Ryszard Kamiński, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, sponsorzy i wiele innych osób.

Rakoniewickie Muzeum powstało 16 czerwca 1973 roku, czyli w 50. rocznicę powstania jednostki OSP w Rakoniewicach.

Placówka mieści się w budynku dawnego zbioru poewangelickiego. Powołanie w nim muzeum miało być sposobem uratowania obiektu przed całkowitym zniszczeniem. Początkowo muzeum miało problemy z pozyskiwaniem eksponatów, jednak z pomocą przyszło Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, które objęło nad nim opiekę. Na przestrzeni lat zebrało się ich tyle, że część z nich z uwagi na brak miejsca w ogóle nie była eksponowana. Wielką szansą okazało się przekazanie na cele muzealne budynku sąsiadującej dawnej szkoły. Remont rozpoczęto w miesiącu lipcu i trwa nadal.

w pierwszym rzędzie od lewej: Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - generał brygadier Feliks Dela , Komendant Główny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju- generał brygadier Teofil Jankowski, Marszałek Sejmiku Wielkopolskiego - Stefan Mikołajczyk, Wojewoda Wielkopolski - Andrzej Nowakowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Ryszard Kamiński, Starosta Powiatu Grodziskiego - Władysław Chwalisz, starszy brygadier w stanie spoczynku Pilawski

W pierwszym rzędzie od lewej: Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – generał brygadier Feliks Dela , Komendant Główny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju- generał brygadier Teofil Jankowski, Marszałek Sejmiku Wielkopolskiego – Stefan Mikołajczyk, Wojewoda Wielkopolski – Andrzej Nowakowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Ryszard Kamiński, Starosta Powiatu Grodziskiego – Władysław Chwalisz, starszy brygadier w stanie spoczynku Pilawski

Wyróżnieni za zasługi dla Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach /od lewej/: Tadeusz Brzostowski, Michał Królikowski,Golczak

Wyróżnieni za zasługi dla Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach /od lewej/:
Tadeusz Brzostowski, Michał Królikowski,Golczak

Wyróżniony za "Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego": Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - generał brygadier Feliks Dela

Wyróżniony za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”: Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – generał brygadier Feliks Dela

Zaproszeni goście składający gratulacje Kierownik Muzeum - Annie Formaniewicz

Zaproszeni goście składający gratulacje Kierownik Muzeum – Annie Formaniewicz

Podziękowania dla Komendanta Głównego PSP - Szefa Obrony Cywilnej Kraju generała brygadiera Teofila Jankowskiego od Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - generała brygadiera Feliksa Deli

Podziękowania dla Komendanta Głównego PSP – Szefa Obrony Cywilnej Kraju generała brygadiera Teofila Jankowskiego od Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – generała brygadiera Feliksa Deli

Występ zespołu

Występ zespołu