W dniu 23 kwietnia 2005 roku w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odbylo siA� wyjadowe posiedzenie ZarzA�du OddziaA�u WojewA?dzkiego ZwiA�zku Ochotniczych StraA?y PoA?arnych RP WojewA?dztwa Wielkopolskiego. Obradom przewodniczyA� Prezes ZW ZOSP RP w Poznaniu Stefan MikoA�ajczak. W obradach uczestniczyA� m.in. Komendant WojewA?dzki PSP w Poznaniu nadbryg. Ryszard KamiA�ski.

Uczestnicy spotkania zapoznali siA� z dziaA�alnoA�ciA� Muzeum, zwiedzili ekspozycje oraz zapoznali siA� z planami na przyszA�oA�A�.

posiedzenie_zw_osp_foto1 posiedzenie_zw_osp_foto2 posiedzenie_zw_osp_foto3 posiedzenie_zw_osp_foto4 posiedzenie_zw_osp_foto5