Pani Justyna Rapicka – dziennikarka Polskiego Radia w Zielonej Górze została wyróżniona przez Komendanta Głównego PSP, Szefa OCK za reportaż „Muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach” w 8 ogólnopolskim konkursie radiowym pt.: „Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”.

Na aktualną VIII edycję konkursu – 32 dziennikarzy radiowych z 14 rozgłośni Polskiego Radia nadesłano 70 reportaży dźwiękowych ukazujących różnorodną działalność 700-tysięcznej rzeszy strażaków ochotników np. udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach specjalistycznych, wychowaniu dzieci i młodzieży, propagowaniu kultury i oświaty, współudział w życiu lokalnych społeczności, prowadzeniu działalności prewencyjnej, podtrzymywaniu tradycji itp. W uroczystości wziął udział nadbryg. Piotr Świeczkowski Z-ca Komendanta Głównego PSP Z-ca Szefa OCK.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku OSP RP wspólnie z Redakcją Rolną I programu Polskiego Radia S.A.