W  Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach wyposażona została kolejna sala ekspozycyjna tzw. „Sala Sztandarów”, znalazły w niej miejce  najcenniejsze sztandary zgromadzone w muzealnych zbiorach, wszystkie pochodzą z przełomu XIX i XX wieku i posiadają wizerunek św. Floriana. Ekspozycję uzupełnia kolekcja hełmów z różnych państw a w gablotach stojących wyeksponowano najstarsze mundury.

W muzeum znalazło się również miejsce na zaprezentowanie Komend Powiatowych PSP z terenu Wielkopolski – jest to wystawa czasowa.

foto_mundur5 foto_sztandar1 foto_sztandar2 sala_komend_1 sala_komend_2