W dniu 23 wrzeA�nia 2005 r. odbyA�y siA� uroczyste obchody 30 – lecia Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach. WA�rA?d wielu znamienitych goA�ci w uroczystoA�ci wziA�li udziaA� m.in. : Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PaA�stwowej StraA?y PoA?arnejA� nadbrygadier Ryszard KamiA�ski, Komendant PowiatowyA� PaA�stwowej StraA?y PoA?arnej w Grodzisku Wlkp. mA�. bryg. Zbigniew Lepa, Kierownik Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach – Pani Anna Formaniewicz wraz z podlegA�ymi pracownikami, delegacja Miasta i Gminy Rakoniewice wraz Burmistrzem Jerzym J. Sieradzanem.

Przybyli goA�cie gratulowali jubileuszu iA� nie A?aA�owali sA�A?w uznania dla Dyrektora za dokonania do tej placA?wki. W dalszej kolejnoA�ci przystA�piono do zwiedzania sal ekspozycyjnychA� Muzeum, a przede wszystkim nowo otwartych pawilonA?w wystawowych.

Zaproszeni goA�cie

Zaproszeni goA�cie

Gratulacje dla Dyrektora Muzeum nadbryg. w st. spocz. F. Deli - skA�ada Burmistrz MiG Rakoniewice

Gratulacje dla Dyrektora Muzeum nadbryg. w st. spocz. F. Deli – skA�ada Burmistrz MiG Rakoniewice

Gratulacje dla Dyrektora Muzeum nadbryg. w st. spocz. F. Deli - skA�ada Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp.

Gratulacje dla Dyrektora Muzeum nadbryg. w st. spocz. F. Deli – skA�ada Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp.

GA�A?wne uroczystoA�ci

GA�A?wne uroczystoA�ci

Ekspozycja poA�wiA�cona Wielkopolskiemu Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach

Ekspozycja poA�wiA�cona Wielkopolskiemu Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach