W Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach prowadzone sAi?? dalsze prace majAi??ce na celu udostAi??pnienie zwiedzajAi??cym kolejnych sal w nowo przejAi??tym budynku po byAi??ej szkole.

W roku 2005 przygotowano scenariusze na poszczegA?lne pomieszczenia, ktA?re poAi??zatwierdzeniu projektu Ai??i pozyskaniu Ai??rodkA?wAi?? finansowychAi?? przez CMP w MysAi??owicach i UMiG w Rakoniewicach sAi?? kolejno realizowane.

Do uA?ytkuAi?? oddano juA?:

  • SalAi?? audiowizualnAi??,
  • BibliotekAi?? specjalistycznAi??,
  • SalAi?? techniki,
  • SalAi?? sztandarA?w i mundurA?w,
  • PracowniAi?? przyrodniczAi??.

W listopadzie zakoAi??czono przygotowywanie ekspozycji w sali medali i odznaczeAi?? .

Obecnie trwajAi?? prace nad wyposaA?eniem w gabloty Sali Filatelistycznej .

i03 i02 i01 i0