W Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach prowadzone są dalsze prace mające na celu udostępnienie zwiedzającym kolejnych sal w nowo przejętym budynku po byłej szkole.

W roku 2005 przygotowano scenariusze na poszczególne pomieszczenia, które po zatwierdzeniu projektu  i pozyskaniu środków  finansowych  przez CMP w Mysłowicach i UMiG w Rakoniewicach są kolejno realizowane.

Do użytku  oddano już:

  • Salę audiowizualną,
  • Bibliotekę specjalistyczną,
  • Salę techniki,
  • Salę sztandarów i mundurów,
  • Pracownię przyrodniczą.

W listopadzie zakończono przygotowywanie ekspozycji w sali medali i odznaczeń .

Obecnie trwają prace nad wyposażeniem w gabloty Sali Filatelistycznej .

i03 i02 i01 i0