W Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach prowadzone sA� dalsze prace majA�ce na celu udostA�pnienie zwiedzajA�cym kolejnych sal w nowo przejA�tym budynku po byA�ej szkole.

W roku 2005 przygotowano scenariusze na poszczegA?lne pomieszczenia, ktA?re poA�zatwierdzeniu projektu A�i pozyskaniu A�rodkA?wA� finansowychA� przez CMP w MysA�owicach i UMiG w Rakoniewicach sA� kolejno realizowane.

Do uA?ytkuA� oddano juA?:

  • SalA� audiowizualnA�,
  • BibliotekA� specjalistycznA�,
  • SalA� techniki,
  • SalA� sztandarA?w i mundurA?w,
  • PracowniA� przyrodniczA�.

W listopadzie zakoA�czono przygotowywanie ekspozycji w sali medali i odznaczeA� .

Obecnie trwajA� prace nad wyposaA?eniem w gabloty Sali Filatelistycznej .

i03 i02 i01 i0