Dnia 8 grudnia 2005 r. w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odbyA�o siA� spotkanie przedstawicieli instytucji, ktA?re na mocy trA?jporozumienia administrujA� dziaA�alnoA�A� placA?wki.

W spotkaniu udziaA� wziA�li:

  • Dyrekcja CMP nadbryg Feliks Dela i st .bryg Adam Szkuta,
  • Komendant WojewA?dzki PSP w Poznaniu nadbryg A�Ryszard KamiA�ski,
  • Komendant SzkoA�y AspirantA?w w Poznaniu st. brygA� Jerzy Bronowicz,
  • Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku mA�. bryg.Zbigniew Lepa,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice mgr inA?. JA?zef Jerzy Sieradzan,
  • Kierownik Wlkp. Muzeum PoA?arnictwa Anna Formaniewicz.

Uczestnicy spotkania zwiedzili nowe sale wystawowe w wyremontowanym budynku Muzeum, ocenili stan zaawansowania prac i okreA�lili swojA� pomoc na najbliA?szA� przyszA�oA�A�.Burmistrz Rakoniewic zapoznaA� zebranych z A�opracowanym przez pracowniA� prof. Gurawskiego z Poznania projektem rozbudowy Muzeum i zagospodarowania placu na terenie Muzeum na cele ekspozycyjne .Projekt zyskaA� peA�nA� aprobatA� zebranych ,termin rozpoczA�cia prac uzaleA?niony bA�dzie od pozyskania A�rodkA?w finansowych.

OpracowaA�a: Anna Formaniewicz

d lewej stojA� nadbryg Feliks Dela ,nadbryg Ryszard KamiA�ski, st.bryg Adam Szkuta, mA�.bryg Zbigniew Lepa

od lewej stojA� nadbryg Feliks Dela ,nadbryg Ryszard KamiA�ski, st.bryg Adam Szkuta, mA�.bryg Zbigniew Lepa

spot_przedst_adm3 spot_przedst_adm2