Dnia 8 grudnia 2005 r. w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odbyAi??o siAi?? spotkanie przedstawicieli instytucji, ktA?re na mocy trA?jporozumienia administrujAi?? dziaAi??alnoAi??Ai?? placA?wki.

W spotkaniu udziaAi?? wziAi??li:

  • Dyrekcja CMP nadbryg Feliks Dela i st .bryg Adam Szkuta,
  • Komendant WojewA?dzki PSP w Poznaniu nadbryg Ai??Ryszard KamiAi??ski,
  • Komendant SzkoAi??y AspirantA?w w Poznaniu st. brygAi?? Jerzy Bronowicz,
  • Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku mAi??. bryg.Zbigniew Lepa,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice mgr inA?. JA?zef Jerzy Sieradzan,
  • Kierownik Wlkp. Muzeum PoA?arnictwa Anna Formaniewicz.

Uczestnicy spotkania zwiedzili nowe sale wystawowe w wyremontowanym budynku Muzeum, ocenili stan zaawansowania prac i okreAi??lili swojAi?? pomoc na najbliA?szAi?? przyszAi??oAi??Ai??.Burmistrz Rakoniewic zapoznaAi?? zebranych z Ai??opracowanym przez pracowniAi?? prof. Gurawskiego z Poznania projektem rozbudowy Muzeum i zagospodarowania placu na terenie Muzeum na cele ekspozycyjne .Projekt zyskaAi?? peAi??nAi?? aprobatAi?? zebranych ,termin rozpoczAi??cia prac uzaleA?niony bAi??dzie od pozyskania Ai??rodkA?w finansowych.

OpracowaAi??a: Anna Formaniewicz

d lewej stojAi?? nadbryg Feliks Dela ,nadbryg Ryszard KamiAi??ski, st.bryg Adam Szkuta, mAi??.bryg Zbigniew Lepa

od lewej stojAi?? nadbryg Feliks Dela ,nadbryg Ryszard KamiAi??ski, st.bryg Adam Szkuta, mAi??.bryg Zbigniew Lepa

spot_przedst_adm3 spot_przedst_adm2