Dnia 8 grudnia 2005 r. w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, które na mocy trójporozumienia administrują działalność placówki.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Dyrekcja CMP nadbryg Feliks Dela i st .bryg Adam Szkuta,
  • Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu nadbryg  Ryszard Kamiński,
  • Komendant Szkoły Aspirantów w Poznaniu st. bryg  Jerzy Bronowicz,
  • Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku mł. bryg.Zbigniew Lepa,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice mgr inż. Józef Jerzy Sieradzan,
  • Kierownik Wlkp. Muzeum Pożarnictwa Anna Formaniewicz.

Uczestnicy spotkania zwiedzili nowe sale wystawowe w wyremontowanym budynku Muzeum, ocenili stan zaawansowania prac i określili swoją pomoc na najbliższą przyszłość.Burmistrz Rakoniewic zapoznał zebranych z  opracowanym przez pracownię prof. Gurawskiego z Poznania projektem rozbudowy Muzeum i zagospodarowania placu na terenie Muzeum na cele ekspozycyjne .Projekt zyskał pełną aprobatę zebranych ,termin rozpoczęcia prac uzależniony będzie od pozyskania środków finansowych.

Opracowała: Anna Formaniewicz

d lewej stoją nadbryg Feliks Dela ,nadbryg Ryszard Kamiński, st.bryg Adam Szkuta, mł.bryg Zbigniew Lepa

od lewej stoją nadbryg Feliks Dela ,nadbryg Ryszard Kamiński, st.bryg Adam Szkuta, mł.bryg Zbigniew Lepa

spot_przedst_adm3 spot_przedst_adm2