Jednym z punktów programu Dnia Otwartego Muzeum było otwarcie Sali filatelistycznej z wystawą o tytule: „Ochrona Przeciwpożarowa w Obronie Życia i Mienia”, przygotowaną ze zbiorów Janusza Dzyra i Ryszarda Kamińskiego.

Wśród zaproszonych osób gościliśmy autorów wystawy:

  •                 nadbryg. Ryszarda Kamińskiego i bryg. w st. spocz. Janusza Dzyra oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego                           Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Wojciecha Jankowiaka z małżonką.
  •                 Starostę grodziskiego Władysława Chwalisza
  •                 dr Helenę Witecka i Katarzynę Folek z Centralnego Muzeum Pożarnictwa  w Mysłowicach
  •                 Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku mł.bryg. Zbigniewa Lepę
  •                 Burmistrza Rakoniewic Józefa Jerzego Sieradzana z małżonką
  •                 w-ce burmistrz Krystynę Pietrzak
  •                 przewodnicząca Rady Miasta Aleksandrę Tomaszewską

 

otwarcie sali filatelistycznej 1.bmp

otwarcie sali filatelistycznej 2

 

Przygotowała: Anna Formaniewicz