W galerii ai??zNa Strychuai??z Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach otwarto dnia 23 czerwca 2007 r. wystawAi?? plastycznAi??Ai?? – „X Lat Firmy PONETEX”

Rysunki, modele i makiety zaprezentowane na wystawie stanowiAi?? pokAi??osie wizyty dzieci z przedszkola im. Krasnala HaAi??abaAi??y w Rakoniewicach, na terenie firmy Ponetex .

Na konkurs wpAi??ynAi??Ai??o ponad 80 prac wykonanych rA?A?nAi?? technikAi??, ktA?re w bardzo interesujAi??cy sposA?b z prawdziwie dzieciAi??ca fantazjAi?? przedstawiajAi?? wAi??asnAi?? wizjAi?? firmy.

Na otwarcie wystawy licznie przybyli autorzy prac wraz z rodzicami oraz opiekunkami z przedszkola, w-ce burmistrz Rakoniewic p. Krystyna Pietrzak, oraz pracownicy firmy Ponetex.

Wszystkich przybyAi??ych na wernisaA? serdecznie powitaAi??y: kierownik muzeum Anna Formaniewicz , dyrektor przedszkola Bernadetta Minge, oraz w imieniu organizatora, firmy PonetexAi?? p. Agnieszka FrAi??tczek.

DalszAi?? czAi??Ai??Ai?? spotkania poprowadziAi??a p. Agnieszka FrAi??tczek wraz ze swoim 4 ai??i?? letnim synkiem Ignacym. Wszystkie biorAi??ce udziaAi?? w konkursie dzieci zostaAi??y obdarowane rA?wnymi upominkami, kilka prac wyrA?A?niono dyplomami. Po zwiedzeniu wystawy, przejAi??ci mAi??odzi artyAi??ci zostali zaproszeni na sAi??odki poczAi??stunek ufundowany rA?wnieA? przez firmAi?? Ponetex .

Dnia 22 czerwca wystawAi?? zwiedziAi?? Prezes ZarzAi??du Ponetex Logistics p. Waldemar OsmA?lski, ktA?ry prace dzieci oceniAi?? bardzo wysoko i z duA?ym uznaniem.

WystawAi?? plastycznAi?? pokonkursowAi?? prac dzieci w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach obejrzeAi?? moA?na do koAi??ca sierpnia, nastAi??pnie czAi??Ai??Ai?? z nich zostanie wystawiona w firmie Ponetex .

Anna Formaniewicz

 

2. ponetex

3. ponetex

4. ponetex

5 ponetex

6. ponetex