W galerii „Na Strychu„ Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach otwarto dnia 23 czerwca 2007 r. wystawę plastyczną  – „X Lat Firmy PONETEX”

Rysunki, modele i makiety zaprezentowane na wystawie stanowią pokłosie wizyty dzieci z przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rakoniewicach, na terenie firmy Ponetex .

Na konkurs wpłynęło ponad 80 prac wykonanych różną techniką, które w bardzo interesujący sposób z prawdziwie dziecięca fantazją przedstawiają własną wizję firmy.

Na otwarcie wystawy licznie przybyli autorzy prac wraz z rodzicami oraz opiekunkami z przedszkola, w-ce burmistrz Rakoniewic p. Krystyna Pietrzak, oraz pracownicy firmy Ponetex.

Wszystkich przybyłych na wernisaż serdecznie powitały: kierownik muzeum Anna Formaniewicz , dyrektor przedszkola Bernadetta Minge, oraz w imieniu organizatora, firmy Ponetex  p. Agnieszka Frątczek.

Dalszą część spotkania poprowadziła p. Agnieszka Frątczek wraz ze swoim 4 – letnim synkiem Ignacym. Wszystkie biorące udział w konkursie dzieci zostały obdarowane równymi upominkami, kilka prac wyróżniono dyplomami. Po zwiedzeniu wystawy, przejęci młodzi artyści zostali zaproszeni na słodki poczęstunek ufundowany również przez firmę Ponetex .

Dnia 22 czerwca wystawę zwiedził Prezes Zarządu Ponetex Logistics p. Waldemar Osmólski, który prace dzieci ocenił bardzo wysoko i z dużym uznaniem.

Wystawę plastyczną pokonkursową prac dzieci w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach obejrzeć można do końca sierpnia, następnie część z nich zostanie wystawiona w firmie Ponetex .

Anna Formaniewicz

 

2. ponetex

3. ponetex

4. ponetex

5 ponetex

6. ponetex