W marcu 2007 roku w Senacie RP zainaugurowano Rok Generała Władysława Andersa. Z tej okazji od 11 listopada 2007 roku do 20 marca 2008 roku udostępniono w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach zbiory poświęcone Generałowi Andersowi i Jego Żołnierzom. Wystawa cieszy się dużym uznaniem zwiedzających.

Szczególny gość zawitał do muzeum w niedzielę w godzinach przedpołudniowych 24 lutego 2008 r. Był nim Minister – Zastępca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski. Gościa powitał Burmistrz Rakoniewic Józef Jerzy Sieradzan w towarzystwie kierownika muzeum kustosza Anny Formaniewicz, Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały – Adama Maćkowiaka i Kuratora wystawy dr Zdzisława Kościańskiego.

Zwiedzanie Muzeum rozpoczęto od wizyty w „Galerii na strychu”, gdzie znajduje się wystawa czasowa: Generał Anders i Jego Żołnierze. Kurator wystawy przedstawił żołnierskie i kombatanckie losy w oparciu o zgromadzone kolekcje ze zbiorów prywatnych i organizacji: Zenona Jóźwiaka, Marka Kędzierskiego, Zdzisława Kościańskiego, Lucyny i Jana Sołtysiaków, Remigiusza Warzechy oraz Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, 69 LESZCZYŃSKIEGEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”, Szkoły Podstawowej nr 25 im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu, Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie (fotokopie zdjęć).

Pan Ciechanowski znalazł także czas na zapoznanie się ze zbiorami pożarniczymi i związanymi z dziejami ziemi rakoniewickiej. Barwnie i rzeczowo przedstawiła je Pani Kustosz, oraz Pan Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej.

Z kolei Pan Burmistrz omówił dokonania społeczności rakoniewickiej oraz szanse rozwojowe gminy w oparciu o współpracę z Zjednoczoną Europą. Z uwagi na dużą znajomość realiów międzynarodowych przez Pana Ministra poruszono także w rozmowie szanse współpracy ze Wschodem.

Na zakończenie wizyty minister dr Jan Stanisław Ciechanowski stwierdził, że wystawa czasowa oraz osiągnięcia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach i zasób eksponatów, w tym samochodowy park pożarniczy wywarły na nim duże wrażenie.

Pan Minister dokonał wpisu do księgi pamiątkowej wystawy oraz muzeum. Gospodarzy i organizatorów wystawy cieszą szczególnie następujące słowa wpisu: „Najserdeczniej gratuluję wystawy. Robi ona wielkie wrażenie i stanowi przykład, jak można opierając się na głębokiej wiedzy historycznej, pasji muzealniczej, a jednocześnie przy niewielkich środkach stworzyć wystawę, która jest jedną z najbardziej cennych ekspozycji Roku Andersa…

Anna Formaniewicz

 

1. Anders

2. Anders

3. Anders

4. Anders

5. ANders

6. Anders

8 Anders

9. Anders

a77. Anders