W marcu 2007 roku w Senacie RP zainaugurowano Rok GeneraAi??a WAi??adysAi??awa Andersa. Z tej okazji od 11 listopada 2007 roku do 20 marca 2008 roku udostAi??pniono w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach zbiory poAi??wiAi??cone GeneraAi??owi Andersowi i Jego Ai??oAi??nierzom. Wystawa cieszy siAi?? duA?ym uznaniem zwiedzajAi??cych.

SzczegA?lny goAi??Ai?? zawitaAi?? do muzeum w niedzielAi?? w godzinach przedpoAi??udniowych 24 lutego 2008 r. ByAi?? nim Minister ai??i?? ZastAi??pca Kierownika UrzAi??du do Spraw KombatantA?w i OsA?b Represjonowanych dr Jan StanisAi??aw Ciechanowski. GoAi??cia powitaAi?? Burmistrz Rakoniewic JA?zef Jerzy Sieradzan w towarzystwie kierownika muzeum kustosza Anny Formaniewicz, Prezesa Towarzystwa MiAi??oAi??nikA?w Ziemi Rakoniewickiej im. MichaAi??a DrzymaAi??y ai??i?? Adama MaAi??kowiaka i Kuratora wystawy dr ZdzisAi??awa KoAi??ciaAi??skiego.

Zwiedzanie Muzeum rozpoczAi??to od wizyty w „Galerii na strychu”, gdzie znajduje siAi?? wystawa czasowa: GeneraAi?? Anders i Jego Ai??oAi??nierze. Kurator wystawy przedstawiAi?? A?oAi??nierskie i kombatanckie losy w oparciu o zgromadzone kolekcje ze zbiorA?w prywatnych i organizacji: Zenona JA?A?wiaka, Marka KAi??dzierskiego, ZdzisAi??awa KoAi??ciaAi??skiego, Lucyny i Jana SoAi??tysiakA?w, Remigiusza Warzechy oraz Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, 69 LESZCZYA?SKIEGEGO PUA?KU PRZECIWLOTNICZEGO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ai???Grotaai???, SzkoAi??y Podstawowej nr 25 im. BohaterA?w Monte Cassino w Poznaniu, OddziaAi??owego Biura UdostAi??pniania i Archiwizacji DokumentA?w Instytutu PamiAi??ci Narodowej w Poznaniu, Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie (fotokopie zdjAi??Ai??).

Pan Ciechanowski znalazAi?? takA?e czas na zapoznanie siAi?? ze zbiorami poA?arniczymi i zwiAi??zanymi z dziejami ziemi rakoniewickiej. Barwnie i rzeczowo przedstawiAi??a je Pani Kustosz, oraz Pan Prezes Towarzystwa MiAi??oAi??nikA?w Ziemi Rakoniewickiej.

Z kolei Pan Burmistrz omA?wiAi?? dokonania spoAi??ecznoAi??ci rakoniewickiej oraz szanse rozwojowe gminy w oparciu o wspA?Ai??pracAi?? z ZjednoczonAi?? EuropAi??. Z uwagi na duA?Ai?? znajomoAi??Ai?? realiA?w miAi??dzynarodowych przez Pana Ministra poruszono takA?e w rozmowie szanse wspA?Ai??pracy ze Wschodem.

Na zakoAi??czenie wizyty minister dr Jan StanisAi??aw Ciechanowski stwierdziAi??, A?e wystawa czasowa oraz osiAi??gniAi??cia Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach i zasA?b eksponatA?w, w tym samochodowy park poA?arniczy wywarAi??y na nim duA?e wraA?enie.

Pan Minister dokonaAi?? wpisu do ksiAi??gi pamiAi??tkowej wystawy oraz muzeum. Gospodarzy i organizatorA?w wystawy cieszAi?? szczegA?lnie nastAi??pujAi??ce sAi??owa wpisu: ai??zNajserdeczniej gratulujAi?? wystawy. Robi ona wielkie wraA?enie i stanowi przykAi??ad, jak moA?na opierajAi??c siAi?? na gAi??Ai??bokiej wiedzy historycznej, pasji muzealniczej, a jednoczeAi??nie przy niewielkich Ai??rodkach stworzyAi?? wystawAi??, ktA?ra jest jednAi?? z najbardziej cennych ekspozycji Roku Andersa…

Anna Formaniewicz

 

1. Anders

2. Anders

3. Anders

4. Anders

5. ANders

6. Anders

8 Anders

9. Anders

a77. Anders