W dniach 03 a�� 05 wrzeA�nia 2008r. w Centralnym Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach odbywaA�o siA� MiA�dzynarodowe Sympozjum CTIF oraz posiedzenie Komisji Historycznej CTIF. Na zaproszenie organizatorA?w w sympozjum uczestniczyli m.in. Burmistrz Rakoniewic JA?zef Jerzy Sieradzan, Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP w Poznaniu st. bryg. Wojciech Mendelak, oraz kierownik Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach Anna Formaniewicz.

Jednym z punktA?w Sympozjum byA�o omA?wienie i ocena MuzeA?w PoA?arnictwa na terenie Europy. Ocenie tej poddano rA?wnieA? placA?wkA� muzealnA� w Rakoniewicach, ktA?ra 11 czerwca 2008 roku byA�a wizytowana przez KomisjA� HistorycznA� CTIF.

Komisja zaliczyA�a Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach do PlacA?wek speA�niajA�cych miA�dzynarodowe warunki definicji Muzeum PoA?arnictwa i przyznaA�a jako drugiej PlacA?wce PoA?arniczej w Polsce /obok CMP w MysA�owicach / a czwartej w Europie CERTYFIKAT CTIF.

Jest to ogromne wyrA?A?nienie myA�lA�, A?e nie tylko dla Muzeum, ale takA?e dla caA�ego poA?arnictwa wielkopolskiego, oraz dla Rakoniewic o ktA?rych coraz czA�A�ciej mA?wi siA� w kontekA�cie Muzeum.

ChcielibyA�my podziA�kowaA� wszystkim osobom i organizacjom, dziA�ki, ktA?rym znaleA?liA�my siA� na tak zaszczytnej pozycji.

W roku 2009 przypada Jubileusz 35-lecia Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach bA�dzie wiA�c okazja, aby uczyniA� to imiennie.

PlacA?wka nadal siA� rozwija, eksponaty przybywajA�, frekwencja wzrasta coraz czA�A�ciej goA�cimy turystA?w z najdalszych zakA�tkA?w A�wiata min. Japonii, Chin czy Australii. NajwiA�kszA� grupA� zwiedzajA�cych stanowiA� straA?acy, mA�odzieA? i dzieci, ktA?rym u nas moA?na podczas zwiedzania wyjA�tkowo duA?o /pokrA�ciA� syrenA�, pochodziA� w heA�mie czy pojeA?dziA� zabytkowym Chevroletem/myA�lA�, A?e dlatego wracajA� do nas wielokrotnie.

Zapraszamy serdecznie do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach.

Anna Formaniewicz

 

1. CTiF

2. CTiF

3. CTiF

4. CTiF