Festyn wA� miasteczku

Dnia 1 maja 2009r. na terenie Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odbyA� siA� festyn dla mieszkaA�cA?w miasta, straA?akA?w i turystA?w pod nazwA� DzieA� Otwarty Muzeum. Jest to impreza cykliczna ktA?ra w tym roku odbyA�a siA� po raz piA�ty. Organizatorami festynu sA�A� Gmina Rakoniewice, Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Wlkp. oraz Muzeum.

Festyn cieszy siA� coraz wiA�kszA� popularnoA�ciA�A� w tym roku podczas Dnia OtwartegoA� w godz od 9 a�� 20 muzeum zwiedziA�o i bawiA�o siA� z nami ok. 2A�000 tys. osA?b. Sporo osA?b przybyA�o do nas caA�ymi rodzinami z najdalszych stron Wielkopolski i to nie po raz pierwszy. SprzyjaA�a temu przepiA�kna pogoda, dopisali rA?wnieA? zaproszeni goA�cie, w tym dniu do muzeum przybyli m.in. Senator WA�odzimierz A?A�cki, MarszaA�ek WojewA?dztwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak z maA�A?onkA�, P. Starosta GraA?yna Willmann, Konsul WA�odzimierz Kuzniecow z maA�A?onkA�,A� Komendant Powiatowy PSP Wojciech Nolka, WA�adze Miasta Rakoniewice z Burmistrzem J. Sieradzanem z maA�A?onkA� i PrzewodniczA�cym Rady G. Tomiakiem.

Festyn ma charakter edukacyjno – rekreacyjny, zabawy i konkursy ktA?re przygotowujemy wspA?lnie ze straA?akami uczA� i bawiA�. UroczystoA�A� otworzyA� koncert i pokaz musztry paradnej orkiestry z Rostarzewa pod kierownictwem Dariusza BasiA�skiego. Blok imprez artystycznych przygotowaA� i prowadziA� JA?zef Kowalonek, ktA?ry wspA?A�pracuje z nami rA?wnieA? juA? 5 lat. W tym roku innowacjA� byA�o przedstawienie szerszej publicznoA�ci rodzimych twA?rcA?w i artystA?w, na scenie wystA�pili m.in. kabaret z TarnowyA� „Po 40-stce”, pomponistki ze szkoA�y w Rakoniewicach, Warsztaty TerapiiA� ZajA�ciowej, zespA?A� SHOWTIME oraz zespA?A� ART WYGODA. Na stoiskach wystawowych prace swojeA� prezentowali: artysta malarz WojtekA� Pogonowski, wiklina – Andrzej MikoA�ajczak, cukiernictwo – Karolina Ast, Warsztaty Terapii ZajA�ciowej a�� Katarzyna Krysman, SzydeA�kowanie i koronkarstwo – Stowarzyszenie „ZA�ota JesieA�”.

DziA�kujemy wszystkim za udziaA�, straA?akom za pomoc i serdecznie zapraszamy na „DZIEA? OTWARTY MUZEUM” za rok.

Anna Formaniewicz

- 2009

1. DzieA� otwarty - 2009

2. DzieA� Otwarty 2009

3. DzieA� Otwarty - 2009

5. DzieA� Otwarty - 2009

7. DzieA� Otwarty 2009

8. DzieA� Otwarty 2009

9. DzieA� Otwarty 2009

10. DzieA� Otwarty 2009

11. DzieA� Otwarty 2009