Maj to miesiAi??c festynA?w, imprez i spotkaAi?? na Ai??wieA?ym powietrzu wszystko to sprzyja reklamie i promocji, dlatego Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach stara siAi?? korzystaAi?? z zaproszeAi?? i czynnie uczestniczyAi?? we wszelkich tego rodzaju uroczystoAi??ciach prezentujAi??c stoisko muzeum.

WyjAi??tkowo atrakcyjnie dla naszej placA?wki przedstawiaAi??a siAi?? koAi??cA?wka kwietnia i poczAi??tek maja.

  • 27 kwietnia 2009r. Gniezno ai??i?? Seminarium Regionalne na zaproszenie PosAi??a Tadeusza Tomaszewskiego i organizatorA?w ai??i?? KW PSP w Poznaniu oraz KP PSP w GnieA?nie.
  • 28 kwietnia 2009r. Wizyta w Muzeum Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, MarszaAi??ka WojewA?dztwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, WAi??adz Miasta oraz goAi??ci przybyAi??ych na uroczystoAi??Ai?? wmurowania kamienia wAi??gielnego pod SalAi?? SportowAi?? w Rakoniewicach.
  • 1 maja 2009r. DzieAi?? Otwarty Muzeum ai??i?? Festyn na terenie Muzeum dla mieszkaAi??cA?w Rakoniewic, straA?akA?w oraz turystA?w. PlacA?wka czynna w godzinach 900 ai??i?? 2100
  • 2 maja 2009r. na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka wyjazd do Poznania ze stoiskiem promujAi??cym Muzeum i miasto ai??i?? ai??zPIKNIK na 5ai??? z okazji 5 rocznicy wstAi??pienia Polski dni UNII EUROPEJSKIEJ
  • 2 maja 2009r. na terenie Muzeum przyjAi??cie uczestnikA?w Rajdu Samochodowego Automobilklubu Wielkopolskiego
  • 3 maja 2009r. Biegi uliczne w Rakoniewicach ai??i?? Muzeum otwarte dla uczestnikA?w.
  • 4 maja 2009. Przyjazd Dyrektora CMP st. bryg. WAi??odzimierza BareAi??a, spotkanie z WAi??adzami Miasta i przedstawicielami Komitetu ObchodA?w Jubileuszu 35-lecia Muzeum
  • 7 maja 2009r. ai??i?? 10 maja 2009r. Zaproszenie na Krajowe Obchody Dnia StraA?aka do Torunia. WypoA?yczenie eksponatA?w na wystawAi??, udziaAi?? w uroczystej paradzie pojazdA?w zabytkowych samochodu Chevrolet wraz z kierowcAi?? (promocja miasta i muzeum)
  • 8 maja 2009r. Przyjazd pociAi??gu StraA?ak z Wolsztyna z turystami ai??i?? Muzeum czynne do godz. 1800
  • 23 maja 2009r. Muzeum udostAi??pnione dla Przedszkola w Rakoniewicach na Piknik dla dzieci i rodzicA?w.

RA?wnoczeAi??nie Muzeum prowadzi swojAi?? dziaAi??alnoAi??Ai?? statutowAi??, przygotowuje informacje do Internetu, udostAi??pnione jest dla zwiedzajAi??cych we wszystkie dni tygodnia w godz, wyznaczonych.

DziaAi??ania promocyjne przyczyniajAi?? siAi?? do coraz wiAi??kszej popularnoAi??ci Muzeum i miasta, o czym z pewnoAi??ciAi?? moA?e Ai??wiadczyAi?? frekwencja stale wzrastajAi??ca. W roku 2008 Muzeum zwiedziAi??o ok. 20 tyAi??. osA?b.

Zapraszamy do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach, ktA?re w tym roku obchodzi Jubileusz 35-lecia dziaAi??alnoAi??ci.

Anna Formaniewicz

 

1. GorAi??ce dni 2009

3. Gorce Dni 2009

4. GorAi??ce Dni 2009