Maj to miesiA�c festynA?w, imprez i spotkaA� na A�wieA?ym powietrzu wszystko to sprzyja reklamie i promocji, dlatego Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach stara siA� korzystaA� z zaproszeA� i czynnie uczestniczyA� we wszelkich tego rodzaju uroczystoA�ciach prezentujA�c stoisko muzeum.

WyjA�tkowo atrakcyjnie dla naszej placA?wki przedstawiaA�a siA� koA�cA?wka kwietnia i poczA�tek maja.

  • 27 kwietnia 2009r. Gniezno a�� Seminarium Regionalne na zaproszenie PosA�a Tadeusza Tomaszewskiego i organizatorA?w a�� KW PSP w Poznaniu oraz KP PSP w GnieA?nie.
  • 28 kwietnia 2009r. Wizyta w Muzeum Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, MarszaA�ka WojewA?dztwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, WA�adz Miasta oraz goA�ci przybyA�ych na uroczystoA�A� wmurowania kamienia wA�gielnego pod SalA� SportowA� w Rakoniewicach.
  • 1 maja 2009r. DzieA� Otwarty Muzeum a�� Festyn na terenie Muzeum dla mieszkaA�cA?w Rakoniewic, straA?akA?w oraz turystA?w. PlacA?wka czynna w godzinach 900 a�� 2100
  • 2 maja 2009r. na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka wyjazd do Poznania ze stoiskiem promujA�cym Muzeum i miasto a�� a�zPIKNIK na 5a�? z okazji 5 rocznicy wstA�pienia Polski dni UNII EUROPEJSKIEJ
  • 2 maja 2009r. na terenie Muzeum przyjA�cie uczestnikA?w Rajdu Samochodowego Automobilklubu Wielkopolskiego
  • 3 maja 2009r. Biegi uliczne w Rakoniewicach a�� Muzeum otwarte dla uczestnikA?w.
  • 4 maja 2009. Przyjazd Dyrektora CMP st. bryg. WA�odzimierza BareA�a, spotkanie z WA�adzami Miasta i przedstawicielami Komitetu ObchodA?w Jubileuszu 35-lecia Muzeum
  • 7 maja 2009r. a�� 10 maja 2009r. Zaproszenie na Krajowe Obchody Dnia StraA?aka do Torunia. WypoA?yczenie eksponatA?w na wystawA�, udziaA� w uroczystej paradzie pojazdA?w zabytkowych samochodu Chevrolet wraz z kierowcA� (promocja miasta i muzeum)
  • 8 maja 2009r. Przyjazd pociA�gu StraA?ak z Wolsztyna z turystami a�� Muzeum czynne do godz. 1800
  • 23 maja 2009r. Muzeum udostA�pnione dla Przedszkola w Rakoniewicach na Piknik dla dzieci i rodzicA?w.

RA?wnoczeA�nie Muzeum prowadzi swojA� dziaA�alnoA�A� statutowA�, przygotowuje informacje do Internetu, udostA�pnione jest dla zwiedzajA�cych we wszystkie dni tygodnia w godz, wyznaczonych.

DziaA�ania promocyjne przyczyniajA� siA� do coraz wiA�kszej popularnoA�ci Muzeum i miasta, o czym z pewnoA�ciA� moA?e A�wiadczyA� frekwencja stale wzrastajA�ca. W roku 2008 Muzeum zwiedziA�o ok. 20 tyA�. osA?b.

Zapraszamy do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach, ktA?re w tym roku obchodzi Jubileusz 35-lecia dziaA�alnoA�ci.

Anna Formaniewicz

 

1. GorA�ce dni 2009

3. Gorce Dni 2009

4. GorA�ce Dni 2009