W 1974 roku dziA�ki staraniom WA�adz Miasta, dziaA�aczy PTTK oraz Ochotniczej i Zawodowej StraA?y PoA?arnej w Rakoniewicach otwarto Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa.

Od 1995 roku Muzeum stanowi OddziaA� Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach.

Rok 2009 byA� dla rakoniewickiego muzeum rokiem Jubileuszowym GA�A?wne obchody 35 a�� lecia Muzeum odbyA�y siA� 29 sierpnia 2009 r.

TuA? przed godzinA� 11:00 na rakoniewickim rynku odsA�oniA�to jedynA� tego typu w Polsce fontannA� – pomnik ku czci straA?akA?w. Oficjalne obchody 35-lecia otworzyA� gospodarz – Burmistrz Rakoniewic JA?zef Jerzy Sieradzan. NastA�pnie gA�os zabraA� Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach st. bryg. WA�odzimierz BareA�a oraz goA�cie honorowi.

Kolejnym etapem uroczystoA�ci byA�o wrA�czenie:

 • Odznaki a�zZASA?UA�ONY DLA OCHRONY PRZECIWPOA�AROWEJa�?,
 • MEDALU HONOROWEGO im. JA�ZEFA TULISZKOWSKIEGO dla JA?zefa Jerzego Sieradzana i Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach,
 • ZA?OTEGO ZNAKU ZWIA�ZKU OSP RP oraz MEDALU HONOROWEGO im. BOLESA?AWA CHOMICZA dla JA?zefa Jerzego Sieradzana oraz Anny Formaniewicz,
 • HONOROWEGO MEDALU a�zSEMPER VIGILANTa�? dla nadbryg. w stan. spocz. Ryszarda KamiA�skiego oraz Aleksandra Hoffmana.

Po wrA�czeniach odznaczeA� i medali rozpoczA�to czA�A�A� artystycznA�.

Warto wspomnieA�, A?e wA�rA?d goA�ci znaleA?li siA� m.in.:

 • posA�owie RP: Jakub Rutnicki, StanisA�aw Stec,
 • Komendant GA�A?wny PSP a�� nadbryg. WiesA�aw LeA�niakiewicz,
 • grono straA?ackich emerytA?w na czele z generaA�ami: Feliksem DelA�, Teofilem Jankowskim, Ryszardem KamiA�skim, Maciejem Schroederem oraz pA�k. Jerzym Fiedlerem,
 • WicemarszaA�ek WojewA?dztwa Wielkopolskiego a�� Wojciech Jankowiak,
 • Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP a�� st. bryg. Wojciech Medelak,
 • A?A?dzki Komendant WojewA?dzki PSP a�� st. bryg. Andrzej Witkowski,
 • Komendant Centralnej SzkoA�y PSP w CzA�stochowie a�� st. bryg. Marek Chmiel,
 • Komendant SzkoA�y AspirantA?w PSP w Poznaniu a�� bryg. Grzegorz Stankiewicz,
 • Komendant SzkoA�y AspirantA?w PSP w Krakowie a�� bryg. BogusA�aw Kogut,
 • Wiceprezes ZarzA�du GA�A?wnego ZOSP RP a�� Stefan MikoA�ajczak wraz z Honorowym A�Prezesem ZarzA�du WojewA?dzkiego a�� WA�adysA�awem WesoA�owskim,
 • ZastA�pca Prezesa ZarzA�du WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a�� BogusA�aw Brzostowski, Starosta powiatu grodziskiego a�� StanisA�aw Hadka,
 • Komendanci Miejscy/Powiatowi PSP z Poznania, Wolsztyna, Nowego TomyA�la oraz Grodziska Wielkopolskiego.

SzczegA?lnymi goA�A�mi honorowymi byA�y delegacje zagraniczne, na czele z prezydentem CTIFu Panem Walterem Eggerem oraz czA�onkami komisji historycznej CTIFu. Na zakoA�czenie goA�cie mieli okazjA� wysA�uchaA� przygotowany specjalnie na tA� uroczystoA�A� koncert w wykonaniu artystA?w Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Anna Formaniewicz

 

3. 35 lat

4. 35 lat

5. 35 lat

6. 35 lat1. 35 lat

8. 35 lat

9. 35 lat

10. 35 lat

11. 35 lat

12. 35 lat

13. 35 lat

14. 35 lat