W 1974 roku dziAi??ki staraniom WAi??adz Miasta, dziaAi??aczy PTTK oraz Ochotniczej i Zawodowej StraA?y PoA?arnej w Rakoniewicach otwarto Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa.

Od 1995 roku Muzeum stanowi OddziaAi?? Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach.

Rok 2009 byAi?? dla rakoniewickiego muzeum rokiem Jubileuszowym GAi??A?wne obchody 35 ai??i?? lecia Muzeum odbyAi??y siAi?? 29 sierpnia 2009 r.

TuA? przed godzinAi?? 11:00 na rakoniewickim rynku odsAi??oniAi??to jedynAi?? tego typu w Polsce fontannAi?? – pomnik ku czci straA?akA?w. Oficjalne obchody 35-lecia otworzyAi?? gospodarz – Burmistrz Rakoniewic JA?zef Jerzy Sieradzan. NastAi??pnie gAi??os zabraAi?? Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach st. bryg. WAi??odzimierz BareAi??a oraz goAi??cie honorowi.

Kolejnym etapem uroczystoAi??ci byAi??o wrAi??czenie:

 • Odznaki ai??zZASA?UAi??ONY DLA OCHRONY PRZECIWPOAi??AROWEJai???,
 • MEDALU HONOROWEGO im. JAi??ZEFA TULISZKOWSKIEGO dla JA?zefa Jerzego Sieradzana i Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach,
 • ZA?OTEGO ZNAKU ZWIAi??ZKU OSP RP oraz MEDALU HONOROWEGO im. BOLESA?AWA CHOMICZA dla JA?zefa Jerzego Sieradzana oraz Anny Formaniewicz,
 • HONOROWEGO MEDALU ai??zSEMPER VIGILANTai??? dla nadbryg. w stan. spocz. Ryszarda KamiAi??skiego oraz Aleksandra Hoffmana.

Po wrAi??czeniach odznaczeAi?? i medali rozpoczAi??to czAi??Ai??Ai?? artystycznAi??.

Warto wspomnieAi??, A?e wAi??rA?d goAi??ci znaleA?li siAi?? m.in.:

 • posAi??owie RP: Jakub Rutnicki, StanisAi??aw Stec,
 • Komendant GAi??A?wny PSP ai??i?? nadbryg. WiesAi??aw LeAi??niakiewicz,
 • grono straA?ackich emerytA?w na czele z generaAi??ami: Feliksem DelAi??, Teofilem Jankowskim, Ryszardem KamiAi??skim, Maciejem Schroederem oraz pAi??k. Jerzym Fiedlerem,
 • WicemarszaAi??ek WojewA?dztwa Wielkopolskiego ai??i?? Wojciech Jankowiak,
 • Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP ai??i?? st. bryg. Wojciech Medelak,
 • A?A?dzki Komendant WojewA?dzki PSP ai??i?? st. bryg. Andrzej Witkowski,
 • Komendant Centralnej SzkoAi??y PSP w CzAi??stochowie ai??i?? st. bryg. Marek Chmiel,
 • Komendant SzkoAi??y AspirantA?w PSP w Poznaniu ai??i?? bryg. Grzegorz Stankiewicz,
 • Komendant SzkoAi??y AspirantA?w PSP w Krakowie ai??i?? bryg. BogusAi??aw Kogut,
 • Wiceprezes ZarzAi??du GAi??A?wnego ZOSP RP ai??i?? Stefan MikoAi??ajczak wraz z Honorowym Ai??Prezesem ZarzAi??du WojewA?dzkiego ai??i?? WAi??adysAi??awem WesoAi??owskim,
 • ZastAi??pca Prezesa ZarzAi??du WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ai??i?? BogusAi??aw Brzostowski, Starosta powiatu grodziskiego ai??i?? StanisAi??aw Hadka,
 • Komendanci Miejscy/Powiatowi PSP z Poznania, Wolsztyna, Nowego TomyAi??la oraz Grodziska Wielkopolskiego.

SzczegA?lnymi goAi??Ai??mi honorowymi byAi??y delegacje zagraniczne, na czele z prezydentem CTIFu Panem Walterem Eggerem oraz czAi??onkami komisji historycznej CTIFu. Na zakoAi??czenie goAi??cie mieli okazjAi?? wysAi??uchaAi?? przygotowany specjalnie na tAi?? uroczystoAi??Ai?? koncert w wykonaniu artystA?w Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Anna Formaniewicz

 

3. 35 lat

4. 35 lat

5. 35 lat

6. 35 lat1. 35 lat

8. 35 lat

9. 35 lat

10. 35 lat

11. 35 lat

12. 35 lat

13. 35 lat

14. 35 lat