Dnia 12 wrzeAi??nia 2009r. Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach goAi??ciAi??o finalistA?w XI Konkursu Kronik StraA?ackich WojewA?dztwa Wielkopolskiego. Organizatorem Konkursu jest OddziaAi?? WojewA?dzki ZOSP RP w Poznaniu.

Do finaAi??u zakwalifikowano 52 Kroniki, ktA?re zostaAi??y wyeksponowane na wystawie okolicznoAi??ciowej w Galerii na strychu.

Kronikarze przybyli do Rakoniewic z najdalszych zakAi??tkA?w Wielkopolski zostali powitani przez w-ce Prezesa ZW ZOSP Jana Solaka, w-ce burmistrz Rakoniewic KrystynAi?? Pietrzak, Komendanta PSP w Grodzisku Wlkp. mAi??. bryg Wojciecha Nolka. Prezesa Pow. ZOSP w Grodzisku Wlkp. ZdzisAi??awa Jankowskiego oraz kierownika Muzeum AnnAi?? Formaniewicz. Nad caAi??oAi??ciAi?? spotkania od strony organizacyjnej czuwaAi?? Maciej Tomasik.

Po czAi??Ai??ci oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum oraz wystawAi?? Kronik StraA?ackich nastAi??pnie wszystkim wyrA?A?nionym zostaAi??y wrAi??czone dyplomy i ksiAi??A?ki.

MiAi??ym akcentem spotkania byAi??o uhonorowanie ZdzisAi??awa Jankowskiego medalem Hipolita Cegielskiego.

Na zakoAi??czenie uczestnicy przeszli na rynek, gdzie przy fontannie ai??z W HoAi??dzie StraA?akomai??? odbyAi??a siAi?? sesja fotograficzna oraz zAi??oA?ono obietnice, A?e do Rakoniewic powrA?cAi?? jeszcze nie raz – bo warto

Anna Formaniewicz

1. kronika 2009

4. kronika 2009

5. kronika 2009

6. kronika 2009

7. kronika 2009