Dnia 12 września 2009r. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach gościło finalistów XI Konkursu Kronik Strażackich Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem Konkursu jest Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu.

Do finału zakwalifikowano 52 Kroniki, które zostały wyeksponowane na wystawie okolicznościowej w Galerii na strychu.

Kronikarze przybyli do Rakoniewic z najdalszych zakątków Wielkopolski zostali powitani przez w-ce Prezesa ZW ZOSP Jana Solaka, w-ce burmistrz Rakoniewic Krystynę Pietrzak, Komendanta PSP w Grodzisku Wlkp. mł. bryg Wojciecha Nolka. Prezesa Pow. ZOSP w Grodzisku Wlkp. Zdzisława Jankowskiego oraz kierownika Muzeum Annę Formaniewicz. Nad całością spotkania od strony organizacyjnej czuwał Maciej Tomasik.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum oraz wystawę Kronik Strażackich następnie wszystkim wyróżnionym zostały wręczone dyplomy i książki.

Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie Zdzisława Jankowskiego medalem Hipolita Cegielskiego.

Na zakończenie uczestnicy przeszli na rynek, gdzie przy fontannie „ W Hołdzie Strażakom” odbyła się sesja fotograficzna oraz złożono obietnice, że do Rakoniewic powrócą jeszcze nie raz – bo warto

Anna Formaniewicz

1. kronika 2009

4. kronika 2009

5. kronika 2009

6. kronika 2009

7. kronika 2009