Dnia 12 wrzeA�nia 2009r. Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach goA�ciA�o finalistA?w XI Konkursu Kronik StraA?ackich WojewA?dztwa Wielkopolskiego. Organizatorem Konkursu jest OddziaA� WojewA?dzki ZOSP RP w Poznaniu.

Do finaA�u zakwalifikowano 52 Kroniki, ktA?re zostaA�y wyeksponowane na wystawie okolicznoA�ciowej w Galerii na strychu.

Kronikarze przybyli do Rakoniewic z najdalszych zakA�tkA?w Wielkopolski zostali powitani przez w-ce Prezesa ZW ZOSP Jana Solaka, w-ce burmistrz Rakoniewic KrystynA� Pietrzak, Komendanta PSP w Grodzisku Wlkp. mA�. bryg Wojciecha Nolka. Prezesa Pow. ZOSP w Grodzisku Wlkp. ZdzisA�awa Jankowskiego oraz kierownika Muzeum AnnA� Formaniewicz. Nad caA�oA�ciA� spotkania od strony organizacyjnej czuwaA� Maciej Tomasik.

Po czA�A�ci oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum oraz wystawA� Kronik StraA?ackich nastA�pnie wszystkim wyrA?A?nionym zostaA�y wrA�czone dyplomy i ksiA�A?ki.

MiA�ym akcentem spotkania byA�o uhonorowanie ZdzisA�awa Jankowskiego medalem Hipolita Cegielskiego.

Na zakoA�czenie uczestnicy przeszli na rynek, gdzie przy fontannie a�z W HoA�dzie StraA?akoma�? odbyA�a siA� sesja fotograficzna oraz zA�oA?ono obietnice, A?e do Rakoniewic powrA?cA� jeszcze nie raz – bo warto

Anna Formaniewicz

1. kronika 2009

4. kronika 2009

5. kronika 2009

6. kronika 2009

7. kronika 2009