Dnia 1.XII.2009r. o godz. 1400 na terenie Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odbyA�a siA� niezwykA�a uroczystoA�A� a�� Jubileusz 10 lecia Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp.

Na uroczystoA�A� przybyli m.in. Starosta Grodziski StanisA�aw Hadka, Burmistrz Rakoniewic JA?zef Jerzy Sieradzan, Burmistrzowie i WA?jtowie pow. grodziskiego oraz straA?acy i funkcjonariusze poA?arnictwa z nadbryg. Ryszardem KamiA�skim.

GoA�ci powitaA� oraz spotkanie poprowadziA� Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wlkp. Wojciech Nolka.

Najbardziej zasA�uA?onym funkcjonariuszom oraz osobom, ktA?re w znaczny sposA?b przyczyniA�y siA� do powoA�ania Komendy zostaA�y wrA�czone odznaczenia oraz pamiA�tkowe upominki.

Z okazji 10 lecia Komendy PSP w Grodzisku Wlkp. ukazaA�o siA� wydawnictwo jubileuszowe autorstwa Wojciecha Nolka, oraz Dariusza Matuszewskiego.

Promocja ksiA�A?ki wraz z prezentacjA� multimedialnA� przygotowana zostaA�a przez Dariusza Matuszewskiego w „Galerii na Strychu” Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa. GoA�cie wysA�uchali ciekawego referatu na temat historii grodziskiej StraA?y, obejrzeli krA?tki wystA�p straA?aka iluzjonisty a nastA�pnie po zwiedzeniu wystawy przeszli do Sali audio-wizualnej na poczA�stunek przy muzyce zespoA�u Dariusza BasiA�skiego.

Spotkanie upA�ynA�A�o w wyjA�tkowo miA�ej i koleA?eA�skiej atmosferze.

Anna Formaniewicz

1. 10 KP PSP Grodzisk wlkp.

2. 10 lat KP PSP Grodzisk wlkp.

3. 10 lat KP PSP Grodzisk wlkp.

4. 10 lat KP PSP Grodzisk wlkp.

5. 10 Lat KP PSP Grodzisk wlkp.

6. 10 lat KP PSP Grodzisk wlkp.

7. 10 lat KP PSP Grodzisk wlkp.

8. 10 lat KP PSP Grodzisk wlkp.