AswiA�to majowe w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa

Dnia 1 maja 2010r. na terenie Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odbyA� siA� festyn pod nazwA� DzieA� Otwarty Muzeum. Impreza zorganizowana po raz szA?sty przez UrzA�d Miasta i Gminy w Rakoniewicach, Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa oraz KomendA�A� PowiatowA� PSP w Grodzisku Wlkp. z roku na rok cieszy siA� coraz wiA�kszym zainteresowaniem i popularnoA�ciA�, uczestniczA� w niej nie tylko mieszkaA�cy miasta i gminy lecz sA� rodziny ktA?re na nasz festyn przyjeA?dA?ajA� z WrocA�awia, Poznania czy WaA�brzycha.

PiA�kna pogoda, atrakcyjny program i moA?liwoA�A� powiA�zania historii straA?y ze wspA?A�czesnoA�ciA� sprawiA�y, A?e Muzeum w tym dniu odwiedziA�o ponad 1500 goA�ci, w A�rA?d nich byli min. PosA�owie StanisA�aw Stec i StanisA�aw Kalema, MarszaA�ek Wojciech Jankowiak, Konsul Rosyjski, Starosta powiatowy,A� WA�adze Miasta i Gminy, Radni, StraA?acyA� z PSPA� orazA� OSP wraz z rodzinami.

Bardzo licznie uczestniczyli w festynie mieszkaA�cy Miasta i Gminy, brali udziaA� w konkursach, zwiedzali wystawA� plastycznA� dzieci Przedszkola w RakoniewicachA� pod hasA�em a�z W maju jest dzieA� straA?aka,, niektA?rzy po raz pierwszy zwiedzili Muzeum i PracowniA� PrzyrodniczA� im. Albina A?A�ckiego.

Festyn otworzyA� koncert i pokaz musztry paradnej orkiestry z Rostarzewa pod kierownictwem Dariusza BasiA�skiego.

Blok imprez dla dzieci przygotowaA� ZespA?A� z WehikuA� z Leszna, konkursy straA?ackie poprowadzili wspA?lnie ze straA?akami z A�KP PSP w Grodzisku Wlkp.

NajwiA�kszA� atrakcja nie tylko dla dzieci okazaA� siA� wysiA�gnik straA?acki, w ktA?rym moA?na byA�o poszybowaA� ponad wieA?A� budynku Muzeum, oraz samochA?d ratownictwa chemicznego ze SzkoA�y AspirantA?w w Poznaniu, A�byA�a to rA?wnieA? doskonaA�a promocja szkoA�y.

W tym dniu mieliA�my moA?liwoA�A� podziA�kowaA� OSP KuA?nica za przekazany eksponat do Muzeum oraz goA�ciA� uczestnikA?w Rajdu SamochodA?w zabytkowych z caA�ej Polski.

GA�A?wnym punktem Dnia Otwartego Muzeum byA� wystA�p kabaretu „Masztalscy a�?, ktA?ry swymi dowcipami wzbudzaA� salwy A�miechu w A�rA?d licznie zgromadzonej widowni.

WieczA?r zakoA�czyA�a biesiada z piosenkA� straA?ackA� przygotowana i prowadzona przez JA?zefa Kowalonka, ktA?ry czuwaA� nad caA�oA�ciA� imprezy a�� nagA�oA�nienie, konferansjerka.

DziA�kujemy wszystkim za udziaA� w Festynie, straA?akom za pomoc i serdecznie zapraszamy na DzieA� Otwarty Muzeum za rok.

Anna Formaniewicz

 

1. DzieA� otwarty 2010

2. DzieA� otwarty 2010

3. DzieA� otwarty 2010

4. DzieA� otwarty 2010

5. DzieA� otwarty 2010

6. DzieA� otwarty 2010

7. DzieA� otwarty 2010

8. DzieA� otwarty 2010

9. DzieA� otwarty 2010

10. DzieA� otwarty 2010

11. DzieA� otwarty 2010

12. DzieA� otwarty 2010

13. DzieA� otwarty 2010

14. DzieA� otwarty 2010

15. DzieA� otwarty2010

16. DzieA� otwarty 2010

 

17. DzieA� otwarty 2010

 

18. DzieA� otwarty 2010