W Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach dnia 28.08.2010r. otwarta zostaA�a multimedialna Sala Edukacyjna ktA?rej gA�A?wnym celem jest wprowadzanie zwiedzajA�cych w atmosferA� pracy straA?aka.

W nowoczesnej interaktywnej Sali moA?na bA�dzie zobaczyA� najczA�stsze zdarzenia, jakie towarzyszA� pracy straA?aka i tak: spalone mieszkanie, wypadek drogowy, poA?ar lasu.

WaA?nym przesA�aniem tej ekspozycji jest uA�wiadomienie zwiedzajA�cym, jakie skutki niesie ze sobA� nieostroA?ne zachowanie, brawura i brak rozsA�dku, oraz jak postA�powaA� w sytuacjach ekstremalnych.

BezpieczeA�stwo codzienne w duA?ej mierze zaleA?y od nas samych.

Muzeum w tym dniu spotkaA�a jeszcze jedna niespodzianka, niemieccy straA?acy z Briesen / Gmina Flotwedel/ przekazali jako eksponat samochA?d Volkswagen z 1976 roku.

W uroczystoA�ciach na terenie muzeum wziA�li udziaA�A� m.in:

 • StanisA�aw Kalemba oraz StanisA�aw Stec – posA�owie naA�Sejm RP
 • nadbryg. Marek Kowalski – Z-ca Komendanta GA�A?wnego PSP
 • PrzemysA�aw Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski
 • Wojciech Jankowiak – WicemarszaA�ek WojewA?dztwa Wielkopolskiego
 • st. bryg. Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant WojewA?dzki PSP
 • Piotr Grygier – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LasA?w PaA�stwowych
 • Ewa Hoffmann iA�BogusA�aw Brzostowski – Wiceprezesi WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska iA�Gospodarki Wodnej wA�Poznaniu
 • nadbryg. Ryszard KamiA�ski – Wiceprezes ZarzA�du WojewA?dzkiego ZOSP RP wA�Poznaniu
 • bryg. Grzegorz Stankiewicz – Komendant SzkoA�y AspirantA?w PSP wA�Poznaniu
 • gen. bryg. Teofil Jankowski – byA�y Komendant GA�A?wny PSP
 • przedstawiciele Dyrekcji Centralnego Muzeum PoA?arnictwa wA�MysA�owicach
 • komendanci powiatowi iA�miejscy PSP wojewA?dztwa Wielkopolskiego
 • WA�adze Rakoniewic z J.J. Sieradzanem na czele

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA