Tegoroczne wakacje w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa były wyjątkowo pracowite. Frekwencja była znacznie wyższa niż w latach ubiegłych, miesięcznie nasze muzeum zwiedziło ponad 2 tys. turystów.

Muzeum staje się coraz popularniejsze zarówno w kraju jak i zagranicą, dowodem na to może być Księga Pamiątkowa w której widnieją  wpisy m.in. gości z Anglii, Francji, Danii, Niemiec,  USA, Korei, Chin, Omanu, Ukrainy, Litwy, Rosji.

Odwiedzający Rakoniewice turyści z ogromną sympatią wyrażali się nie tylko o Muzeum lecz również o Rakoniewicach jako wyjątkowym  miasteczku, zachowującym swój klimat i atmosferę.

Efektem tych wizyt są często nowe eksponaty które zwiedzający przekazują do naszych zbiorów. Muzeum otrzymało w darze od gości z Litwy –  linoryt Świętego Floriana, z Ukrainy mundur strażacki.

Rodzina W. Wesołowskiego długoletniego Wiceprezesa Prezesa ZW ZOSP RP w Poznaniu przekazała pamiątki po zmarłym m.in. mundur i bogatą kolekcję medali.

Piękny eksponat muzeum otrzymało w darze od mieszkańca Rakoniewic Henryka Wieczorka.

Jest to rzeźba, figura Świętego Floriana o wymiarach  2.65 cm X 80 cm wykonana z drzewa lipowego.

Anna Formaniewicz

 

1. Rzeźba