Tegoroczne wakacje w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa byA�y wyjA�tkowo pracowite. Frekwencja byA�a znacznie wyA?sza niA? w latach ubiegA�ych, miesiA�cznie nasze muzeum zwiedziA�o ponad 2 tys. turystA?w.

Muzeum staje siA� coraz popularniejsze zarA?wno w kraju jak i zagranicA�, dowodem na to moA?e byA� KsiA�ga PamiA�tkowa w ktA?rej widniejA�A� wpisy m.in. goA�ci z Anglii, Francji, Danii, Niemiec,A� USA, Korei, Chin, Omanu, Ukrainy, Litwy, Rosji.

OdwiedzajA�cy Rakoniewice turyA�ci z ogromnA� sympatiA� wyraA?ali siA� nie tylko o Muzeum lecz rA?wnieA? o Rakoniewicach jako wyjA�tkowymA� miasteczku, zachowujA�cym swA?j klimat i atmosferA�.Movie Fifty Shades Darker (2017)

Efektem tych wizyt sA� czA�sto nowe eksponaty ktA?re zwiedzajA�cy przekazujA� do naszych zbiorA?w. Muzeum otrzymaA�o w darze od goA�ci z Litwy –A� linoryt AswiA�tego Floriana, z Ukrainy mundur straA?acki.

Rodzina W. WesoA�owskiego dA�ugoletniego Wiceprezesa Prezesa ZW ZOSP RP w Poznaniu przekazaA�a pamiA�tki po zmarA�ym m.in. mundur i bogatA� kolekcjA� medali.

PiA�kny eksponat muzeum otrzymaA�o w darze od mieszkaA�ca Rakoniewic Henryka Wieczorka.

Jest to rzeA?ba, figura AswiA�tego Floriana o wymiarach A�2.65 cm X 80 cm wykonana z drzewa lipowego.

Anna Formaniewicz

 

1. RzeA?ba