W dniach 13 – 16 października 2011r. na terenie woj. Wielkopolskiego odbywało  się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kobiecych Drużyn Pożarniczych ZG ZOSP RP w Warszawie.

Jednym z punktów programu była wizyta w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Spotkanie na Sali z W-ce Prezesem ZW ZOSP RP w Poznaniu nadbryg. Ryszardem Kamińskim oraz pracownikami muzeum upłynęło w miłej atmosferze. Panie uczestniczące w naradzie wysłuchały kilku słów na temat pożarnictwa w Wielkopolsce a następnie zwiedziły muzeum.

Ogromne wrażenie wywarła na zwiedzających sala multimedialna „Strażacy na ratunek przyrodzie” oraz fontanna na rakoniewickim rynku.

Wizyta w Rakoniewicach Pań reprezentujących nieomal wszystkie Województwa z terenu Polski , to ogromna promocja i reklama  nie tylko dla muzeum lecz również dla miasta.

Anna Formaniewicz

1. wyjazdowe posiedzenie komisji

2. wyjazdowe posiedzenie komisji

3. wyjazdowe posiedzenie komisji

4. wyjazdowe posiedzenie komisji

5. wyjazdowe posiedzenie komisji