We wtorek 15 listopada br. Anna Formaniewicz – Kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach została udekorowana Srebrnym Medalem Hipolita „Labor Omnia Vincit” („Praca wszystko zwycięża”), przyznanym przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Prezydent Towarzystwa dr Marian Król złożył wizytę w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach i osobiście udekorował laureatkę tym zaszczytnym wyróżnieniem przyznanym Decyzją Zarządu za Krzewienie Idei Pracy Organicznej, w uznaniu dla dotychczasowej działalności zawodowej, muzealniczej, wychowawczej, charytatywnej, oraz społeczno-kulturalnej.

Dr Marian Król przekazał dla muzeum osobiste eksponaty związane z jego działalnością pożarniczą min. 2 mundury strażackie, medale i odznaczenia oraz książki do biblioteki muzealnej.

1. Marian Król

2. Marian Król

3. Marian Król

Historia  Medalu

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (THC), jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi nauki, kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wszystkim wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji i godności narodowej, uznane wartości moralne oraz krzewiące kult pracy organicznej. W swoim programie i działaniu odwołuje się do postaci czołowego prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski w XIX wieku – Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podejmuje i realizuje liczne inicjatywy na rzecz rozwijania i utrwalania nowoczesnego pozytywizmu, prowadzącego do podnoszenia poziomu gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego i duchowego polskiego społeczeństwa. Realizując cele, promuje przede wszystkim ludzi, którzy nie tylko wzorowo wykonują swoje zawodowe czy społeczne obowiązki, ale swą postawą wpływają pozytywnie na innych, dając im przykład godny naśladowania.

Srebrny Medal Hipolita „Labor Omnia Vincit” („Praca wszystko zwycięża”, medal nie posiada innych klas) został ustanowiony w 2005 roku przez THC w celu szczególnego uhonorowania wybitnych osób, działających w różnych sferach życia duchowego, społecznego, naukowego i gospodarczego. Medal jest przyznawany jako wyraz uznania, szacunku i podziękowania dla osób, które swą pracą wyróżniają się wśród innych, są szczególnie zaangażowane w krzewienie idei pracy organicznej lub w działalności charytatywnej i pomocy drugiemu człowiekowi.

Wśród osób dotychczas wyróżnionych Srebrnym Medalem Hipolita „Labor Omnia Vincit” są m.in.:

• Bronisław Komorowski – Prezydent RP, wyróżniony będąc marszałkiem Sejmu RP
• Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP
• prof. Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu RP
• prof. Marek Belka – prezes Narodowego Banku Polskiego
• dr Jan Kulczyk – przedsiębiorca
• Jan Krzysztof Bielecki – przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze
• prof. Jacek Rostowski – minister finansów RP
• Ryszard Grobelny – prezydent miasta Poznania
• ks. abp prof. Stanisław Gądecki – abp metropolita poznański
• o. prof. Andrzej Napiórkowski – b. przeor klasztoru o. Paulinów na Skałce w Krakowie
• prof. Bronisław Marciniak – rektor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
• Zofia Anna Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
• Jerzy Bartnik – prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
• Adam Szejnfeld – poseł na Sejm RP