WstAi??p

Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach jest jednAi?? z najstarszych tego typu placA?wek muzealnych w Polsce. Z roku na rok przybywa eksponatA?w, ale teA? zwiedzajAi??cych.

ChcAi??c wyjAi??Ai?? naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom zwiedzajAi??cych staramy siAi?? uatrakcyjniAi?? pobyt w naszym muzeum, organizujAi??c m.in. wystawy, festyny, imprezy na rzecz Ai??rodowiska lokalnego.

DziaAi??alnoAi??Ai?? naukowa w WMP w 2011 r.

ZajAi??cia edukacyjne dla dzieci i mAi??odzieA?y w Sali Edukacji Ekologiczno PoA?arniczej.
OgromnAi?? atrakcjAi?? muzeum jest otwarta w sierpniu 2010r. jedna z najnowoczeAi??niejszych i z pewnoAi??ciAi?? pierwsza w Polsce multimedialna, interaktywna Sala Edukacji Ekologiczno – PoA?arniczej. W roku 2011 prowadzone na tej Sali byAi??y zajAi??cia edukacyjne dla grup dzieci i mAi??odzieA?y, ktA?re uAi??wiadamiaAi??y jakie skutki niesie ze sobAi?? nieostroA?ne zachowanie, brak rozsAi??dku i zbytnia brawura oraz jak siAi?? zachowaAi?? w warunkach ekstremalnych.

1. Podsumowanie 2011

21 StyczeAi?? ai??i?? spotkanie Klubu GeneraAi??A?w PoA?arnictwa, konferencja i wystawa poAi??wiAi??cona nestorowi polskiego poA?arnictwa pAi??k. WAi??adysAi??awowi Pilawskiemu obchodzAi??cemu 97 urodziny.

Dla przypomnienia pAi??k. poA?arnictwa w stanie spoczynku WAi??adysAi??aw Pilawski w sAi??uA?bie poA?arniczej od 1934roku, obroAi??ca Warszawy w 1939r. jeden z liderA?w StraA?ackiego Ruchu Oporu ai??zSkaAi??aai???. Po wojnie dwukrotnie aresztowany i przesAi??uchiwany przez sAi??uA?bAi?? bezpieczeAi??stwa, a za odmowAi?? wspA?Ai??pracy karnie zwolniony ze sAi??uA?by. Zrehabilitowany w 1956r. rok pA?A?niej powoAi??any na stanowisko zastAi??pcy Komendanta GAi??A?wnego StraA?y PoA?arnych, ktA?rAi?? to funkcjAi?? peAi??niAi?? przez 22 lata. Od czasu przejAi??cia na emeryturAi?? prowadzi pionierskAi?? pracAi?? nad dokumentowaniem chlubnych kart historii polskiego poA?arnictwa. Jest autorem wielu opracowaAi?? o tematyce poA?arniczej, Ai??wiadczyAi?? o tym moA?e ksiAi??gozbiA?r Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa, ktA?ry na dzieAi?? dzisiejszy liczy 56 pozycji autorstwa lub wspA?Ai??autorstwa WAi??adysAi??awa Pilawskiego.

24 styczeAi?? – Ai??Narada kadry kierowniczej PSP woj. Wielkopolskiego z udziaAi??em zastAi??pcy Komendanta GAi??A?wnego nadbryg. Marka Kowalskiego.

2. Podsumowanie 2011

15 luty – Narada roczna podsumowujAi??ca dziaAi??alnoAi??Ai?? Muzeum za 2010 rok z udziaAi??em przedstawicieli WAi??adz WojewA?dzkich, Powiatowych iAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Gminnych.
Anna Formaniewicz w tym dniu obchodziAi??a Jubileusz 35Ai?? lecia pracy zawodowej na stanowisku kierownika muzeum.

3. Podsumowanie 2011

UdziaAi?? pracownikA?w w konferencjach wyjazdowych:

  • BezpieczeAi??stwo obiektA?w muzealnych i zbiorA?w w kontekAi??cie EURO 2012
  • SAWO- Konferencja naukowaAi?? – Edukacja i profilaktyka poA?arowa w aspekcie spoAi??ecznym.
  • CMPAi?? – miAi??dzynarodowa konferencja naukowa ai??zKatastrofy ktA?re zmieniAi??y PolskAi?? i Aswiatai???

 

DziaAi??alnoAi??Ai?? wystawiennicza WMP w 2011 r.

StyczeAi?? – Ai??ycie i twA?rczoAi??Ai?? WAi??adysAi??awa Pilawskiego.
Wystawa jubileuszowa z okazji 97 rocznicy urodzin ai??i?? materiaAi??y na wystawAi?? pochodziAi??y z archiwum pAi??k. W. Pilawskiego.

4. Podsumowanie 2011

 

KwiecieAi?? ai??i?? ai??zJan PaweAi?? Wielkiai???
W przededniu beatyfikacji PapieA?a Jana PawAi??a II, wystawa fotograficzna ze zbiorA?w prywatnych obejmujAi??ca pamiAi??tki z pielgrzymek Jana PawAi??a II do Polski.

5. Podsumowanie 2011

 

Maj – Sikawki i wozy straA?ackie w modelarstwie
Wystawa autorska ponad 50 modeli pomp, sikawek konnych i samochodA?w straA?ackich ze zbiorA?w MichaAi??a KrA?likowskiego.

7. Podsumowanie 2011

 

WrzesieAi?? ai??i?? Wystawa plakatu poA?arniczego ai???WspA?lnie chronimy, wspA?lnie tworzymyai???
Wystawa ok. 200 plakatA?w ze zbiorA?w muzeum od lat 30 XX w. do wspA?Ai??czesnych.

22. Podsumowanie 2011

23. Podsumowanie 2011

 

DziaAi??alnoAi??Ai?? promocyjna WMP w 2011r.

KwiecieAi?? ai??i?? DzieAi?? Papieski w Muzeum.

W godz. przedpoAi??udniowych blok imprez dla przedszkolakA?w: filmy ze spotkania PapieA?a z dzieAi??mi, konkursy, nauka piosenek. W godz. popoAi??udniowych uroczyste otwarcie wystawy z udziaAi??em WAi??adz WojewA?dzkich, Powiatowych i Gminnych oraz koncert w wykonaniu mAi??odzieA?y szkolnej.

8. Podsumowanie 2011

9. Podsumowanie 2011

 

Maj ai??i?? Noc muzeA?w.

Po raz pierwszy muzeum braAi??o udziaAi?? w ogA?lnopolskiej akcji promujAi??cej muzea.
Program przygotowany przy wspA?Ai??pracy UG w Rakoniewicach oraz KP PSP w Grodzisku Wlkp.
ObejmowaAi?? m.in. konkursy, zajAi??cia w Sali Edukacji Ekologiczno ai??i??PoA?arniczej, filmy o tematyce straA?ackiej, koncert, udziaAi?? w zajAi??ciach (namiot zadymieAi??, wysiAi??gnik straA?acki)

10. Podsumowanie 2011

11. Podsumowanie 2011

12. Podsumowanie 2011

13. Podsumowanie 2011

Czerwiec ai??i?? Festyn dla Asi

Muzeum wspA?lnie z UrzAi??dem Gminy i SzkoAi??Ai?? w Rakoniewicach zorganizowaAi??o na terenie muzeum festyn dla chorego dziecka. UdziaAi?? w festynie wziAi??Ai??y zespoAi??y artystyczne, straA?acy i A?oAi??nierze. Muzeum udostAi??pniAi??o swoje zbiory zwiedzajAi??cym, zorganizowaAi??o konkursy i Ai??pokazy sprawnoAi??ciowe.

14. Podsumowanie 2011

15. Podsumowanie 2011

16. Podsumowanie 2011

17. Podsumowanie 2011

18. Podsumowanie 2011
Wymienione imprezy cieszyAi??y siAi?? ogromnym powodzeniem, frekwencja na kaA?dej z nich przekraczaAi??a 1000 osA?b.

 

PaA?dziernik ai??i?? Dycha DrzymaAi??yAi?? – Ai??XII Mistrzostwa Polski StraA?akA?w w biegu na 10

Po raz pierwszy na terenie Rakoniewice zostaAi?? zorganizowany pA?Ai?? maraton na 10 km. ulicami miasta, poAi??Ai??czony z XVII Mistrzostwami Polski StraA?akA?w. Muzeum czynnie wAi??Ai??czyAi??o siAi?? w organizacjAi?? imprezy, na terenie muzeum odbyAi??a siAi?? konferencja straA?akA?w uczestnikA?w biegu, muzeum byAi??o udostAi??pnione zwiedzajAi??cym caAi??y dzieAi??, na terenie muzeum przygotowano catering dla uczestnikA?w biegu na ponad 800 miejsc.
W imprezie uczestniczyli zawodnicy z caAi??ej Polski, ale rA?wnieA? z zagranicy co stanowiAi??o doskonaAi??Ai?? promocjAi?? muzeum.

19. Podsumowanie 2011

20. Podsumowanie 2011

21. Podsumowanie 2011

Opr. Anna Formaniewicz

Foto : archiwum Muzeum

 

 

Ai??