WstA�p

Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach jest jednA� z najstarszych tego typu placA?wek muzealnych w Polsce. Z roku na rok przybywa eksponatA?w, ale teA? zwiedzajA�cych.

ChcA�c wyjA�A� naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom zwiedzajA�cych staramy siA� uatrakcyjniA� pobyt w naszym muzeum, organizujA�c m.in. wystawy, festyny, imprezy na rzecz A�rodowiska lokalnego.

DziaA�alnoA�A� naukowa w WMP w 2011 r.

ZajA�cia edukacyjne dla dzieci i mA�odzieA?y w Sali Edukacji Ekologiczno PoA?arniczej.
OgromnA� atrakcjA� muzeum jest otwarta w sierpniu 2010r. jedna z najnowoczeA�niejszych i z pewnoA�ciA� pierwsza w Polsce multimedialna, interaktywna Sala Edukacji Ekologiczno – PoA?arniczej. W roku 2011 prowadzone na tej Sali byA�y zajA�cia edukacyjne dla grup dzieci i mA�odzieA?y, ktA?re uA�wiadamiaA�y jakie skutki niesie ze sobA� nieostroA?ne zachowanie, brak rozsA�dku i zbytnia brawura oraz jak siA� zachowaA� w warunkach ekstremalnych.

1. Podsumowanie 2011

21 StyczeA� a�� spotkanie Klubu GeneraA�A?w PoA?arnictwa, konferencja i wystawa poA�wiA�cona nestorowi polskiego poA?arnictwa pA�k. WA�adysA�awowi Pilawskiemu obchodzA�cemu 97 urodziny.

Dla przypomnienia pA�k. poA?arnictwa w stanie spoczynku WA�adysA�aw Pilawski w sA�uA?bie poA?arniczej od 1934roku, obroA�ca Warszawy w 1939r. jeden z liderA?w StraA?ackiego Ruchu Oporu a�zSkaA�aa�?. Po wojnie dwukrotnie aresztowany i przesA�uchiwany przez sA�uA?bA� bezpieczeA�stwa, a za odmowA� wspA?A�pracy karnie zwolniony ze sA�uA?by. Zrehabilitowany w 1956r. rok pA?A?niej powoA�any na stanowisko zastA�pcy Komendanta GA�A?wnego StraA?y PoA?arnych, ktA?rA� to funkcjA� peA�niA� przez 22 lata. Od czasu przejA�cia na emeryturA� prowadzi pionierskA� pracA� nad dokumentowaniem chlubnych kart historii polskiego poA?arnictwa. Jest autorem wielu opracowaA� o tematyce poA?arniczej, A�wiadczyA� o tym moA?e ksiA�gozbiA?r Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa, ktA?ry na dzieA� dzisiejszy liczy 56 pozycji autorstwa lub wspA?A�autorstwa WA�adysA�awa Pilawskiego.

24 styczeA� – A�Narada kadry kierowniczej PSP woj. Wielkopolskiego z udziaA�em zastA�pcy Komendanta GA�A?wnego nadbryg. Marka Kowalskiego.

2. Podsumowanie 2011

15 luty – Narada roczna podsumowujA�ca dziaA�alnoA�A� Muzeum za 2010 rok z udziaA�em przedstawicieli WA�adz WojewA?dzkich, Powiatowych iA�A�A�A�A�A�A�A� Gminnych.
Anna Formaniewicz w tym dniu obchodziA�a Jubileusz 35A� lecia pracy zawodowej na stanowisku kierownika muzeum.

3. Podsumowanie 2011

UdziaA� pracownikA?w w konferencjach wyjazdowych:

  • BezpieczeA�stwo obiektA?w muzealnych i zbiorA?w w kontekA�cie EURO 2012
  • SAWO- Konferencja naukowaA� – Edukacja i profilaktyka poA?arowa w aspekcie spoA�ecznym.
  • CMPA� – miA�dzynarodowa konferencja naukowa a�zKatastrofy ktA?re zmieniA�y PolskA� i Aswiata�?

 

DziaA�alnoA�A� wystawiennicza WMP w 2011 r.

StyczeA� – A�ycie i twA?rczoA�A� WA�adysA�awa Pilawskiego.
Wystawa jubileuszowa z okazji 97 rocznicy urodzin a�� materiaA�y na wystawA� pochodziA�y z archiwum pA�k. W. Pilawskiego.

4. Podsumowanie 2011

 

KwiecieA� a�� a�zJan PaweA� Wielkia�?
W przededniu beatyfikacji PapieA?a Jana PawA�a II, wystawa fotograficzna ze zbiorA?w prywatnych obejmujA�ca pamiA�tki z pielgrzymek Jana PawA�a II do Polski.

5. Podsumowanie 2011

 

Maj – Sikawki i wozy straA?ackie w modelarstwie
Wystawa autorska ponad 50 modeli pomp, sikawek konnych i samochodA?w straA?ackich ze zbiorA?w MichaA�a KrA?likowskiego.

7. Podsumowanie 2011

 

WrzesieA� a�� Wystawa plakatu poA?arniczego a�?WspA?lnie chronimy, wspA?lnie tworzymya�?
Wystawa ok. 200 plakatA?w ze zbiorA?w muzeum od lat 30 XX w. do wspA?A�czesnych.

22. Podsumowanie 2011

23. Podsumowanie 2011

 

DziaA�alnoA�A� promocyjna WMP w 2011r.

KwiecieA� a�� DzieA� Papieski w Muzeum.

W godz. przedpoA�udniowych blok imprez dla przedszkolakA?w: filmy ze spotkania PapieA?a z dzieA�mi, konkursy, nauka piosenek. W godz. popoA�udniowych uroczyste otwarcie wystawy z udziaA�em WA�adz WojewA?dzkich, Powiatowych i Gminnych oraz koncert w wykonaniu mA�odzieA?y szkolnej.

8. Podsumowanie 2011

9. Podsumowanie 2011

 

Maj a�� Noc muzeA?w.

Po raz pierwszy muzeum braA�o udziaA� w ogA?lnopolskiej akcji promujA�cej muzea.
Program przygotowany przy wspA?A�pracy UG w Rakoniewicach oraz KP PSP w Grodzisku Wlkp.
ObejmowaA� m.in. konkursy, zajA�cia w Sali Edukacji Ekologiczno a��PoA?arniczej, filmy o tematyce straA?ackiej, koncert, udziaA� w zajA�ciach (namiot zadymieA�, wysiA�gnik straA?acki)

10. Podsumowanie 2011

11. Podsumowanie 2011

12. Podsumowanie 2011

13. Podsumowanie 2011

Czerwiec a�� Festyn dla Asi

Muzeum wspA?lnie z UrzA�dem Gminy i SzkoA�A� w Rakoniewicach zorganizowaA�o na terenie muzeum festyn dla chorego dziecka. UdziaA� w festynie wziA�A�y zespoA�y artystyczne, straA?acy i A?oA�nierze. Muzeum udostA�pniA�o swoje zbiory zwiedzajA�cym, zorganizowaA�o konkursy i A�pokazy sprawnoA�ciowe.

14. Podsumowanie 2011

15. Podsumowanie 2011

16. Podsumowanie 2011

17. Podsumowanie 2011

18. Podsumowanie 2011
Wymienione imprezy cieszyA�y siA� ogromnym powodzeniem, frekwencja na kaA?dej z nich przekraczaA�a 1000 osA?b.

 

PaA?dziernik a�� Dycha DrzymaA�yA� – A�XII Mistrzostwa Polski StraA?akA?w w biegu na 10

Po raz pierwszy na terenie Rakoniewice zostaA� zorganizowany pA?A� maraton na 10 km. ulicami miasta, poA�A�czony z XVII Mistrzostwami Polski StraA?akA?w. Muzeum czynnie wA�A�czyA�o siA� w organizacjA� imprezy, na terenie muzeum odbyA�a siA� konferencja straA?akA?w uczestnikA?w biegu, muzeum byA�o udostA�pnione zwiedzajA�cym caA�y dzieA�, na terenie muzeum przygotowano catering dla uczestnikA?w biegu na ponad 800 miejsc.
W imprezie uczestniczyli zawodnicy z caA�ej Polski, ale rA?wnieA? z zagranicy co stanowiA�o doskonaA�A� promocjA� muzeum.

19. Podsumowanie 2011

20. Podsumowanie 2011

21. Podsumowanie 2011

Opr. Anna Formaniewicz

Foto : archiwum Muzeum

 

 

A�