Wstęp

Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach jest jedną z najstarszych tego typu placówek muzealnych w Polsce. Z roku na rok przybywa eksponatów, ale też zwiedzających.

Chcąc wyjść naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom zwiedzających staramy się uatrakcyjnić pobyt w naszym muzeum, organizując m.in. wystawy, festyny, imprezy na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność naukowa w WMP w 2011 r.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Sali Edukacji Ekologiczno Pożarniczej.
Ogromną atrakcją muzeum jest otwarta w sierpniu 2010r. jedna z najnowocześniejszych i z pewnością pierwsza w Polsce multimedialna, interaktywna Sala Edukacji Ekologiczno – Pożarniczej. W roku 2011 prowadzone na tej Sali były zajęcia edukacyjne dla grup dzieci i młodzieży, które uświadamiały jakie skutki niesie ze sobą nieostrożne zachowanie, brak rozsądku i zbytnia brawura oraz jak się zachować w warunkach ekstremalnych.

 

1. Podsumowanie 2011

21 Styczeńspotkanie Klubu Generałów Pożarnictwa, konferencja i wystawa poświęcona nestorowi polskiego pożarnictwa płk. Władysławowi Pilawskiemu obchodzącemu 97 urodziny.

Dla przypomnienia płk. pożarnictwa w stanie spoczynku Władysław Pilawski w służbie pożarniczej od 1934roku, obrońca Warszawy w 1939r. jeden z liderów Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”. Po wojnie dwukrotnie aresztowany i przesłuchiwany przez służbę bezpieczeństwa, a za odmowę współpracy karnie zwolniony ze służby. Zrehabilitowany w 1956r. rok później powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych, którą to funkcję pełnił przez 22 lata. Od czasu przejścia na emeryturę prowadzi pionierską pracę nad dokumentowaniem chlubnych kart historii polskiego pożarnictwa. Jest autorem wielu opracowań o tematyce pożarniczej, świadczyć o tym może księgozbiór Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, który na dzień dzisiejszy liczy 56 pozycji autorstwa lub współautorstwa Władysława Pilawskiego.

24 styczeń –  Narada kadry kierowniczej PSP woj. Wielkopolskiego z udziałem zastępcy Komendanta Głównego nadbryg. Marka Kowalskiego.

 

2. Podsumowanie 2011

15 luty – Narada roczna podsumowująca działalność Muzeum za 2010 rok z udziałem przedstawicieli Władz Wojewódzkich, Powiatowych i         Gminnych.
Anna Formaniewicz w tym dniu obchodziła Jubileusz 35  lecia pracy zawodowej na stanowisku kierownika muzeum.

 

3. Podsumowanie 2011

Udział pracowników w konferencjach wyjazdowych:

  • Bezpieczeństwo obiektów muzealnych i zbiorów w kontekście EURO 2012
  • SAWO- Konferencja naukowa  – Edukacja i profilaktyka pożarowa w aspekcie społecznym.
  • CMP  – międzynarodowa konferencja naukowa „Katastrofy które zmieniły Polskę i Świat”

 

Działalność wystawiennicza WMP w 2011 r.

Styczeń – Życie i twórczość Władysława Pilawskiego.
Wystawa jubileuszowa z okazji 97 rocznicy urodzin – materiały na wystawę pochodziły z archiwum płk. W. Pilawskiego.

 

4. Podsumowanie 2011

 

Kwiecień – „Jan Paweł Wielki”
W przededniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, wystawa fotograficzna ze zbiorów prywatnych obejmująca pamiątki z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

 

5. Podsumowanie 2011

 

Maj – Sikawki i wozy strażackie w modelarstwie
Wystawa autorska ponad 50 modeli pomp, sikawek konnych i samochodów strażackich ze zbiorów Michała Królikowskiego.

 

7. Podsumowanie 2011

 

Wrzesień – Wystawa plakatu pożarniczego ”Wspólnie chronimy, wspólnie tworzymy”
Wystawa ok. 200 plakatów ze zbiorów muzeum od lat 30 XX w. do współczesnych.

 

22. Podsumowanie 2011

23. Podsumowanie 2011

 

Działalność promocyjna WMP w 2011r.

Kwiecień – Dzień Papieski w Muzeum.

W godz. przedpołudniowych blok imprez dla przedszkolaków: filmy ze spotkania Papieża z dziećmi, konkursy, nauka piosenek. W godz. popołudniowych uroczyste otwarcie wystawy z udziałem Władz Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych oraz koncert w wykonaniu młodzieży szkolnej.

 

8. Podsumowanie 2011

9. Podsumowanie 2011

 

Maj – Noc muzeów.

Po raz pierwszy muzeum brało udział w ogólnopolskiej akcji promującej muzea.
Program przygotowany przy współpracy UG w Rakoniewicach oraz KP PSP w Grodzisku Wlkp.
Obejmował m.in. konkursy, zajęcia w Sali Edukacji Ekologiczno –Pożarniczej, filmy o tematyce strażackiej, koncert, udział w zajęciach (namiot zadymień, wysięgnik strażacki)

 

10. Podsumowanie 2011

11. Podsumowanie 2011

12. Podsumowanie 2011

13. Podsumowanie 2011

Czerwiec – Festyn dla Asi

Muzeum wspólnie z Urzędem Gminy i Szkołą w Rakoniewicach zorganizowało na terenie muzeum festyn dla chorego dziecka. Udział w festynie wzięły zespoły artystyczne, strażacy i żołnierze. Muzeum udostępniło swoje zbiory zwiedzającym, zorganizowało konkursy i  pokazy sprawnościowe.

 

14. Podsumowanie 2011

15. Podsumowanie 2011

16. Podsumowanie 2011

17. Podsumowanie 2011

18. Podsumowanie 2011
Wymienione imprezy cieszyły się ogromnym powodzeniem, frekwencja na każdej z nich przekraczała 1000 osób.

 

Październik – Dycha Drzymały  –  XII Mistrzostwa Polski Strażaków w biegu na 10

Po raz pierwszy na terenie Rakoniewice został zorganizowany pół maraton na 10 km. ulicami miasta, połączony z XVII Mistrzostwami Polski Strażaków. Muzeum czynnie włączyło się w organizację imprezy, na terenie muzeum odbyła się konferencja strażaków uczestników biegu, muzeum było udostępnione zwiedzającym cały dzień, na terenie muzeum przygotowano catering dla uczestników biegu na ponad 800 miejsc.
W imprezie uczestniczyli zawodnicy z całej Polski, ale również z zagranicy co stanowiło doskonałą promocję muzeum.

 

19. Podsumowanie 2011

20. Podsumowanie 2011

21. Podsumowanie 2011

Opr. Anna Formaniewicz

Foto : archiwum Muzeum