Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach spotkanie inaugurujAi??ce obchody Roku Jubileuszowego

ai??z350 lat Miasta Rakoniewiceai???

Otwarcie wystawy ai??z Rakoniewice w starej fotografiiai???

Dnia 24 lutego 2012r. w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach miaAi?? miejsce wyjAi??tkowy wieczA?r.
W spotkaniu uczestniczyli:

  • Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak
  • Z-ca Burmistrza Arkadiusz PawAi??owski
  • PrzewodniczAi??cy Rady Miasta Krzysztof Krawczyk
  • Radni powiatowi i gminni
  • Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach st. bryg. WAi??odzimierz BareAi??a oraz pracownicy CMP
  • Przedstawiciel Komendanta WojewA?dzkiego PSP w Poznaniu bryg. Robert Klonowski
  • Z – ca Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. mAi??. bryg. Dariusz Ziomko
  • W spotkaniu uczestniczyli goAi??cie z Wolsztyna, byli mieszkaAi??cy Rakoniewic
  • Pan Kazimierz Nowak – prezentujAi??cy referat o historii miasta oraz Pan Kazimierz Molski autor wystawy ai??zRakoniewice w Starej Fotografiiai??? wraz z rodzinAi?? i przyjaciA?Ai??mi.

Data tego spotkania nie byAi??a przypadkowa, wAi??aAi??nie 24 lutego 1662 roku na Sejmie w Warszawie A?wczesny dziedzic Rakoniewic Kasztelan Krzysztof GrzymuAi??towski otrzymuje z rAi??k Jana Kazimierza przywilej krA?lewski nadajAi??cy Rakoniewicom prawa miejskie.

O wydarzeniu tym przypomniaAi??a prowadzAi??ca spotkanie Gizela ZiA?Ai??kowska.

NastAi??pnie o zabranie gAi??osu zostali poproszeni Kierownik Muzeum Anna Formaniewicz i Burmistrza Rakoniewic Gerard Tomiak, ktA?rzy powitali przybyAi??ych na uroczystoAi??Ai?? goAi??ci, oraz Dyrektor CMP st. bryg. WAi??odzimierz BareAi??a, ktA?ry podziAi??kowaAi?? za zaproszenie i zAi??oA?yAi?? Burmistrzowi gratulacje z okazji jubileuszu miasta.

W atmosferAi?? Jubileuszu wprowadziAi?? zebranych chA?r ai??zNuta w NutAi??ai??? pod dyrekcjAi?? JA?zefa Kowalonka krA?tkim koncertem i specjalnie na tAi?? okolicznoAi??Ai?? napisanym i wykonanym utworem ai??zPieAi??niAi?? o Rakoniewicachai???.

Kolejnym punktem spotkania byAi??a prelekcja przygotowana przez Kazimierza Nowaka, byAi??ego mieszkaAi??ca Rakoniewic, Ai??wietnego gawAi??dziarza i znawcAi?? historii miasta i mieszkaAi??cA?w, po wysAi??uchaniu ktA?rej Kazimierz Molski zaprosiAi?? goAi??ci do zwiedzenia wystawy autorskiej ai??zRakoniewice w starej fotografiiai???.

Wystawa zostaAi??a przygotowana w ai??zGalerii na Strychu” tematyka wystawy, iloAi??Ai?? i jakoAi??Ai?? zaprezentowanych fotografii sprawiAi??y, A?e goAi??cie oglAi??dali jAi?? z ogromnym zainteresowaniem i podziwem dla wiedzy autora Kazimierza Molskiego, ktA?ry osobiAi??cie oprowadzaAi?? po wystawie.

Ostatnim punktem wieczoru byAi??o odpalenie Ai??wieczek na Jubileuszowym torcie i niekoAi??czAi??ce siAi?? rozmowy o historii miasta, Ai??ktA?rym przewodzili: Pani Gabriela Hoffman, Pan Edward Laskowski, oraz Pan Kazimierz Nowak.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. R - ce w starej fotografii

2. R-ce w starej fotografii

3. R-ce w starej fotografii

4. R-ce w starej fotografii