Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach spotkanie inaugurujące obchody Roku Jubileuszowego

„350 lat Miasta Rakoniewice”

Otwarcie wystawy „ Rakoniewice w starej fotografii”

Dnia 24 lutego 2012r. w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach miał miejsce wyjątkowy wieczór.
W spotkaniu uczestniczyli:

  • Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak
  • Z-ca Burmistrza Arkadiusz Pawłowski
  • Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Krawczyk
  • Radni powiatowi i gminni
  • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach st. bryg. Włodzimierz Bareła oraz pracownicy CMP
  • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Robert Klonowski
  • Z – ca Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. mł. bryg. Dariusz Ziomko
  • W spotkaniu uczestniczyli goście z Wolsztyna, byli mieszkańcy Rakoniewic
  • Pan Kazimierz Nowak – prezentujący referat o historii miasta oraz Pan Kazimierz Molski autor wystawy „Rakoniewice w Starej Fotografii” wraz z rodziną i przyjaciółmi.

Data tego spotkania nie była przypadkowa, właśnie 24 lutego 1662 roku na Sejmie w Warszawie ówczesny dziedzic Rakoniewic Kasztelan Krzysztof Grzymułtowski otrzymuje z rąk Jana Kazimierza przywilej królewski nadający Rakoniewicom prawa miejskie.

O wydarzeniu tym przypomniała prowadząca spotkanie Gizela Ziółkowska.

Następnie o zabranie głosu zostali poproszeni Kierownik Muzeum Anna Formaniewicz i Burmistrza Rakoniewic Gerard Tomiak, którzy powitali przybyłych na uroczystość gości, oraz Dyrektor CMP st. bryg. Włodzimierz Bareła, który podziękował za zaproszenie i złożył Burmistrzowi gratulacje z okazji jubileuszu miasta.

W atmosferę Jubileuszu wprowadził zebranych chór „Nuta w Nutę” pod dyrekcją Józefa Kowalonka krótkim koncertem i specjalnie na tę okoliczność napisanym i wykonanym utworem „Pieśnią o Rakoniewicach”.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja przygotowana przez Kazimierza Nowaka, byłego mieszkańca Rakoniewic, świetnego gawędziarza i znawcę historii miasta i mieszkańców, po wysłuchaniu której Kazimierz Molski zaprosił gości do zwiedzenia wystawy autorskiej „Rakoniewice w starej fotografii”.

Wystawa została przygotowana w „Galerii na Strychu” tematyka wystawy, ilość i jakość zaprezentowanych fotografii sprawiły, że goście oglądali ją z ogromnym zainteresowaniem i podziwem dla wiedzy autora Kazimierza Molskiego, który osobiście oprowadzał po wystawie.

Ostatnim punktem wieczoru było odpalenie świeczek na Jubileuszowym torcie i niekończące się rozmowy o historii miasta,  którym przewodzili: Pani Gabriela Hoffman, Pan Edward Laskowski, oraz Pan Kazimierz Nowak.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. R - ce w starej fotografii

2. R-ce w starej fotografii

3. R-ce w starej fotografii

4. R-ce w starej fotografii