Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach spotkanie inaugurujA�ce obchody Roku Jubileuszowego

a�z350 lat Miasta Rakoniewicea�?

Otwarcie wystawy a�z Rakoniewice w starej fotografiia�?

Dnia 24 lutego 2012r. w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach miaA� miejsce wyjA�tkowy wieczA?r.
W spotkaniu uczestniczyli:

  • Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak
  • Z-ca Burmistrza Arkadiusz PawA�owski
  • PrzewodniczA�cy Rady Miasta Krzysztof Krawczyk
  • Radni powiatowi i gminni
  • Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach st. bryg. WA�odzimierz BareA�a oraz pracownicy CMP
  • Przedstawiciel Komendanta WojewA?dzkiego PSP w Poznaniu bryg. Robert Klonowski
  • Z – ca Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. mA�. bryg. Dariusz Ziomko
  • W spotkaniu uczestniczyli goA�cie z Wolsztyna, byli mieszkaA�cy Rakoniewic
  • Pan Kazimierz Nowak – prezentujA�cy referat o historii miasta oraz Pan Kazimierz Molski autor wystawy a�zRakoniewice w Starej Fotografiia�? wraz z rodzinA� i przyjaciA?A�mi.

Data tego spotkania nie byA�a przypadkowa, wA�aA�nie 24 lutego 1662 roku na Sejmie w Warszawie A?wczesny dziedzic Rakoniewic Kasztelan Krzysztof GrzymuA�towski otrzymuje z rA�k Jana Kazimierza przywilej krA?lewski nadajA�cy Rakoniewicom prawa miejskie.

O wydarzeniu tym przypomniaA�a prowadzA�ca spotkanie Gizela ZiA?A�kowska.

NastA�pnie o zabranie gA�osu zostali poproszeni Kierownik Muzeum Anna Formaniewicz i Burmistrza Rakoniewic Gerard Tomiak, ktA?rzy powitali przybyA�ych na uroczystoA�A� goA�ci, oraz Dyrektor CMP st. bryg. WA�odzimierz BareA�a, ktA?ry podziA�kowaA� za zaproszenie i zA�oA?yA� Burmistrzowi gratulacje z okazji jubileuszu miasta.

W atmosferA� Jubileuszu wprowadziA� zebranych chA?r a�zNuta w NutA�a�? pod dyrekcjA� JA?zefa Kowalonka krA?tkim koncertem i specjalnie na tA� okolicznoA�A� napisanym i wykonanym utworem a�zPieA�niA� o Rakoniewicacha�?.

Kolejnym punktem spotkania byA�a prelekcja przygotowana przez Kazimierza Nowaka, byA�ego mieszkaA�ca Rakoniewic, A�wietnego gawA�dziarza i znawcA� historii miasta i mieszkaA�cA?w, po wysA�uchaniu ktA?rej Kazimierz Molski zaprosiA� goA�ci do zwiedzenia wystawy autorskiej a�zRakoniewice w starej fotografiia�?.

Wystawa zostaA�a przygotowana w a�zGalerii na Strychu” tematyka wystawy, iloA�A� i jakoA�A� zaprezentowanych fotografii sprawiA�y, A?e goA�cie oglA�dali jA� z ogromnym zainteresowaniem i podziwem dla wiedzy autora Kazimierza Molskiego, ktA?ry osobiA�cie oprowadzaA� po wystawie.

Ostatnim punktem wieczoru byA�o odpalenie A�wieczek na Jubileuszowym torcie i niekoA�czA�ce siA� rozmowy o historii miasta, A�ktA?rym przewodzili: Pani Gabriela Hoffman, Pan Edward Laskowski, oraz Pan Kazimierz Nowak.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. R - ce w starej fotografii

2. R-ce w starej fotografii

3. R-ce w starej fotografii

4. R-ce w starej fotografii