a�zKOLOROWE JAK MOTYLEa�?A� pod takim tytuA�em dnia 21marca 2012r.w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Pracowni Przyrodniczej im. Albina A?A�ckiego nastA�piA�o uroczyste otwarcie wystawy, na ktA?rej zaprezentowano kilkanaA�cie prac malarskich oraz kilkanaA�cie okazA?w przepiA�knych motyli z rA?A?nych stron A�wiata, z kolekcji Pana Albina A?A�ckiego.

Eksponaty na wystawA� udostA�pniA�a Pani Maria A?A�cka.

Otwarcie wystawy poA�A�czone byA�o ze spotkaniem rodziny, przyjaciA?A� i bliskich znajomych Pana Albina A?A�ckiego, ktA?rzy na spotkanie przybyli m.in. z Poznania, Wolsztyna, KoA�ciana, Grodziska wlkp. i Rakoniewic, oddajA�c w ten sposA?b hoA�d temu niezwykA�emu czA�owiekowi, w 5 rocznicA� A�mierci.

Albin A?A�cki byA� propagatorem ochrony przyrody, pasjonowaA�o go malarstwo, literatura i sztuka. ByA� autorem wielu prac naukowych, pisaA� wiersze, ksiA�A?ki naukowe, malowaA� obrazy, preparowaA� ptaki.

CzA�A�A� swojego A?yciowego dorobku przekazaA� na rzecz miasta.

W 2005 roku w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa otwarto PracowniA� PrzyrodniczA�, w ktA?rej kolekcja znalazA�a swoje miejsce.

21 marca 2012r. Pracownia Przyrodnicza powiA�kszyA�a swoje zbiory o kolejne eksponaty, Pan JA?zef Kowalonek przekazaA� rysunek lwa, autorstwa Albina A?A�ckiego, Pani Gabriela Hoffmann przekazaA�a okaz piA�knego motyla. WyjA�tkowy dar Pracownia otrzymaA�a od znanej malarki poznaA�skiej Pani Marii Klimczak, jest to obraz olejny portret Albina A?A�ckiego ktA?ry w Muzeum znajdzie swoje zaszczytne miejsce.

Wystawa czynna w godzinach otwarcia Muzeum do czerwca 2012r.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. KOlorowe jak motyle

2. Kolorowe jak motyle

3. Kolorowe jak motyle

4. Kolorowe jak motyle

5. Kolorowe jak motyle

6. Kolorowe jak motyle

7. Kolorowe jak motyle