Dnia 15.05.2012r. ZarzA�d Powiatowy OSP w Grodzisku Wielkopolskim zorganizowaA� w Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach uroczyste spotkanie seniorA?w straA?akA?w OSP powiatu grodziskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Grodziski Mariusz ZgaiA�ski, z-ca komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. mA�. bryg. DariuszA� Ziomko, kierownik Muzeum Anna Formaniewicz oraz czA�onek ZarzA�du Powiatowego OSP Jan Grochowy.

PrzybyA�ych na spotkanie straA?akA?w seniorA?w powitaA� Prezes ZarzA�du Powiatowego OSP druh ZdzisA�aw Jankowski, po okolicznoA�ciowych wystA�pieniach oraz A?yczeniach z okazji Dnia StraA?aka seniorzy zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Na zakoA�czenie spotkania wszyscy uczestnicy zwiedzili ekspozycje muzealne, duA?e wraA?enie wywarA�a na nich multimedialna sala edukacyjno-ekologiczna.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. seniorzy OSP

2. Seniorzy OSP

3. Seniorzy OSP

4. Seniorzy OSP

5. Seniorzy OSP

6. Seniorzy OSP

7. Seniorzy OSP

8. Seniorzy OSP