Dnia 15.05.2012r. ZarzAi??d Powiatowy OSP w Grodzisku Wielkopolskim zorganizowaAi?? w Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach uroczyste spotkanie seniorA?w straA?akA?w OSP powiatu grodziskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Grodziski Mariusz ZgaiAi??ski, z-ca komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. mAi??. bryg. DariuszAi?? Ziomko, kierownik Muzeum Anna Formaniewicz oraz czAi??onek ZarzAi??du Powiatowego OSP Jan Grochowy.

PrzybyAi??ych na spotkanie straA?akA?w seniorA?w powitaAi?? Prezes ZarzAi??du Powiatowego OSP druh ZdzisAi??aw Jankowski, po okolicznoAi??ciowych wystAi??pieniach oraz A?yczeniach z okazji Dnia StraA?aka seniorzy zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Na zakoAi??czenie spotkania wszyscy uczestnicy zwiedzili ekspozycje muzealne, duA?e wraA?enie wywarAi??a na nich multimedialna sala edukacyjno-ekologiczna.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. seniorzy OSP

2. Seniorzy OSP

3. Seniorzy OSP

4. Seniorzy OSP

5. Seniorzy OSP

6. Seniorzy OSP

7. Seniorzy OSP

8. Seniorzy OSP