Dnia 15.05.2012r. Zarząd Powiatowy OSP w Grodzisku Wielkopolskim zorganizował w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach uroczyste spotkanie seniorów strażaków OSP powiatu grodziskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, z-ca komendanta powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. mł. bryg. Dariusz  Ziomko, kierownik Muzeum Anna Formaniewicz oraz członek Zarządu Powiatowego OSP Jan Grochowy.

Przybyłych na spotkanie strażaków seniorów powitał Prezes Zarządu Powiatowego OSP druh Zdzisław Jankowski, po okolicznościowych wystąpieniach oraz życzeniach z okazji Dnia Strażaka seniorzy zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zwiedzili ekspozycje muzealne, duże wrażenie wywarła na nich multimedialna sala edukacyjno-ekologiczna.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. seniorzy OSP

2. Seniorzy OSP

3. Seniorzy OSP

4. Seniorzy OSP

5. Seniorzy OSP

6. Seniorzy OSP

7. Seniorzy OSP

8. Seniorzy OSP