NadleAi??nictwo Grodzisk przy wspA?Ai??udziale Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach byli organizatorami konkursu celem ktA?rego byAi??a popularyzacja dzieAi?? Albina A?Ai??ckiego, a takA?e propagowanie wiedzy przyrodniczej.

W konkursie wziAi??li udziaAi?? uczniowie SzkA?Ai?? Podstawowych i GimnazjA?w Powiatu Grodziskiego.

RozstrzygniAi??cie konkursu nastAi??piAi??o dnia 28.06 2012r.Ai?? Sali EdukacyjnejAi?? ai??zDziuplaai??? przy OSW PoraA?yn, na ktA?re przybyli uczniowie ze SzkoAi??y Podstawowej w A?Ai??kiem wraz z opiekunem p. IrenAi?? Matysiak.

WAi??rA?d zaproszonych goAi??ci na spotkanie przybyAi??a m.in. A?ona p. Albina A?Ai??ckiego,Ai?? p. Maria A?Ai??cka wraz z cA?rkAi??. Nagrody ufundowane przez NadleAi??nictwo Grodzisk wrAi??czaAi??a p. MaAi??gorzata KieAi??czyAi??ska oraz Kierownik Muzeum Anna Formaniewicz.

Po czAi??Ai??ci oficjalnej nastAi??piAi?? wspA?lny spacer przepiAi??knymi alejkami leAi??nymi, zakoAi??czony sAi??odkim spotkaniem na leAi??nej polanie przy OAi??rodku.

  • I miejsce w konkursie ai??i?? praca zbiorowa Jakub PrzybyAi??a i Cezary Zygmunt kl.VI SzkoAi??a Podstawowa Rakoniewice.
  • II miejsce ai??i?? Dawid Krawczyk ai??i?? kl. III Gimnazjum Rakoniewice
  • III miejsce ai??i?? Wiktoria Fojud kl.IAi?? SzkoAi??a Podstawowa A?Ai??kie

Pozostali uczestnicy otrzymali ksiAi??A?ki o tematyce przyrodniczej.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. konkurs PoraA?yn

2. Konkurs PoraA?yn

3. Konkurs poraA?yn

4. Konkurs PoraA?yn

5. Konkurs PoraA?yn

6. Konkurs PoraA?yn

7. Konkurs PoraA?yn

8. Konkurs PoraA?yn