Nadleśnictwo Grodzisk przy współudziale Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach byli organizatorami konkursu celem którego była popularyzacja dzieł Albina Łąckiego, a także propagowanie wiedzy przyrodniczej.

W konkursie wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów Powiatu Grodziskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 28.06 2012r.  Sali Edukacyjnej  „Dziupla” przy OSW Porażyn, na które przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łąkiem wraz z opiekunem p. Ireną Matysiak.

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyła m.in. żona p. Albina Łąckiego,  p. Maria Łącka wraz z córką. Nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Grodzisk wręczała p. Małgorzata Kiełczyńska oraz Kierownik Muzeum Anna Formaniewicz.

Po części oficjalnej nastąpił wspólny spacer przepięknymi alejkami leśnymi, zakończony słodkim spotkaniem na leśnej polanie przy Ośrodku.

  • I miejsce w konkursie – praca zbiorowa Jakub Przybyła i Cezary Zygmunt kl.VI Szkoła Podstawowa Rakoniewice.
  • II miejsce – Dawid Krawczyk – kl. III Gimnazjum Rakoniewice
  • III miejsce – Wiktoria Fojud kl.I  Szkoła Podstawowa Łąkie

Pozostali uczestnicy otrzymali książki o tematyce przyrodniczej.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. konkurs Porażyn

2. Konkurs Porażyn

3. Konkurs porażyn

4. Konkurs Porażyn

5. Konkurs Porażyn

6. Konkurs Porażyn

7. Konkurs Porażyn

8. Konkurs Porażyn