NadleA�nictwo Grodzisk przy wspA?A�udziale Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach byli organizatorami konkursu celem ktA?rego byA�a popularyzacja dzieA� Albina A?A�ckiego, a takA?e propagowanie wiedzy przyrodniczej.

W konkursie wziA�li udziaA� uczniowie SzkA?A� Podstawowych i GimnazjA?w Powiatu Grodziskiego.

RozstrzygniA�cie konkursu nastA�piA�o dnia 28.06 2012r.A� Sali EdukacyjnejA� a�zDziuplaa�? przy OSW PoraA?yn, na ktA?re przybyli uczniowie ze SzkoA�y Podstawowej w A?A�kiem wraz z opiekunem p. IrenA� Matysiak.

WA�rA?d zaproszonych goA�ci na spotkanie przybyA�a m.in. A?ona p. Albina A?A�ckiego,A� p. Maria A?A�cka wraz z cA?rkA�. Nagrody ufundowane przez NadleA�nictwo Grodzisk wrA�czaA�a p. MaA�gorzata KieA�czyA�ska oraz Kierownik Muzeum Anna Formaniewicz.

Po czA�A�ci oficjalnej nastA�piA� wspA?lny spacer przepiA�knymi alejkami leA�nymi, zakoA�czony sA�odkim spotkaniem na leA�nej polanie przy OA�rodku.

  • I miejsce w konkursie a�� praca zbiorowa Jakub PrzybyA�a i Cezary Zygmunt kl.VI SzkoA�a Podstawowa Rakoniewice.
  • II miejsce a�� Dawid Krawczyk a�� kl. III Gimnazjum Rakoniewice
  • III miejsce a�� Wiktoria Fojud kl.IA� SzkoA�a Podstawowa A?A�kie

Pozostali uczestnicy otrzymali ksiA�A?ki o tematyce przyrodniczej.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. konkurs PoraA?yn

2. Konkurs PoraA?yn

3. Konkurs poraA?yn

4. Konkurs PoraA?yn

5. Konkurs PoraA?yn

6. Konkurs PoraA?yn

7. Konkurs PoraA?yn

8. Konkurs PoraA?yn