Dnia 22 czerwca 2012r. w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach miaAi??a miejsce niezwykAi??a uroczystoAi??Ai??, organizatoremAi?? ktA?rej byAi?? Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach st. bryg. WAi??odzimierz BareAi??a we wspA?Ai??pracy z Burmistrzem Rakoniewic Gerardem Tomiakiem.

Dniu StraA?aka w Muzeum towarzyszyAi??y dwie historyczne daty -Ai?? 350 lecieAi?? Rakoniewic oraz 20 lecie PSP.

Na zaproszenie Drektora CMP WAi??odzimierza BareAi??y do Muzeum przybyli wyjAi??tkowi goAi??cie:

  • Doradca Prezydenta RP Pan Henryk Wujec
  • Nadbryg. Ryszard KamiAi??ski
  • Nadbryg. MaciejAi?? Schroeder
  • Komendant SzkoAi??y AsprantA?w poA?arnictwa w Poznaniu st. bryg Grzegorz Stankiewicz
  • Z-ca Komendanta WojewA?dzkiego w Poznaniu st. bryg. Lech Janiak
  • Komendant PSP w Grodzisku Wlkp. bryg. Wojciech Nolka
  • Komendant PSP w Obornikach Wlkp. bryg. SAi??awomir Zdrenka
  • Starosta Grodziski p. Mariusz ZgaiAi??ski
  • Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak, PrzewodniczAi??cy Rady Miasta Krzysztof Krawczyk
  • Sekretarz UrzAi??du Gminy JarosAi??aw Marciniak

Spotkanie z zaAi??ogAi?? Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach oraz Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach miaAi??o bardzo uroczysty charakter, czAi??Ai??Ai?? oficjalna podczas ktA?rej zostaAi??y wrAi??czone odznaczenia i dyplomy wyrA?A?niajAi??cym siAi?? osobAi?? oraz pracujAi??cym na rzecz rozwoju muzealnictwa poA?arniczego.

Po przemA?wieniach okolicznoAi??ciowych goAi??cie zwiedzili rakoniewickie muzeum, bardzo dumni jesteAi??my z opinii na temat naszej placA?wki Pana Doradcy Prezydenta Henryka Wujca.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. dzieAi?? straA?aka 2012

2. DzieAi?? straA?aka 2012

3. DzieAi?? straA?aka 2012

4. DzieAi?? straA?aka 2012

5. DzieAi?? straA?aka 2012

6. Dzien straA?aka 2012

7. Dzien straA?aka 2012

8. DzieAi?? straA?aka 2012