Dnia 22 czerwca 2012r. w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach miała miejsce niezwykła uroczystość, organizatorem  której był Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach st. bryg. Włodzimierz Bareła we współpracy z Burmistrzem Rakoniewic Gerardem Tomiakiem.

Dniu Strażaka w Muzeum towarzyszyły dwie historyczne daty –  350 lecie  Rakoniewic oraz 20 lecie PSP.

Na zaproszenie Drektora CMP Włodzimierza Bareły do Muzeum przybyli wyjątkowi goście:

  • Doradca Prezydenta RP Pan Henryk Wujec
  • Nadbryg. Ryszard Kamiński
  • Nadbryg. Maciej  Schroeder
  • Komendant Szkoły Asprantów pożarnictwa w Poznaniu st. bryg Grzegorz Stankiewicz
  • Z-ca Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu st. bryg. Lech Janiak
  • Komendant PSP w Grodzisku Wlkp. bryg. Wojciech Nolka
  • Komendant PSP w Obornikach Wlkp. bryg. Sławomir Zdrenka
  • Starosta Grodziski p. Mariusz Zgaiński
  • Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Krawczyk
  • Sekretarz Urzędu Gminy Jarosław Marciniak

Spotkanie z załogą Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach miało bardzo uroczysty charakter, część oficjalna podczas której zostały wręczone odznaczenia i dyplomy wyróżniającym się osobą oraz pracującym na rzecz rozwoju muzealnictwa pożarniczego.

Po przemówieniach okolicznościowych goście zwiedzili rakoniewickie muzeum, bardzo dumni jesteśmy z opinii na temat naszej placówki Pana Doradcy Prezydenta Henryka Wujca.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. dzień strażaka 2012

2. Dzień strażaka 2012

3. Dzień strażaka 2012

4. Dzień strażaka 2012

5. Dzień strażaka 2012

6. Dzien strażaka 2012

7. Dzien strażaka 2012

8. Dzień strażaka 2012