Dnia 22 czerwca 2012r. w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach miaA�a miejsce niezwykA�a uroczystoA�A�, organizatoremA� ktA?rej byA� Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach st. bryg. WA�odzimierz BareA�a we wspA?A�pracy z Burmistrzem Rakoniewic Gerardem Tomiakiem.

Dniu StraA?aka w Muzeum towarzyszyA�y dwie historyczne daty -A� 350 lecieA� Rakoniewic oraz 20 lecie PSP.

Na zaproszenie Drektora CMP WA�odzimierza BareA�y do Muzeum przybyli wyjA�tkowi goA�cie:

  • Doradca Prezydenta RP Pan Henryk Wujec
  • Nadbryg. Ryszard KamiA�ski
  • Nadbryg. MaciejA� Schroeder
  • Komendant SzkoA�y AsprantA?w poA?arnictwa w Poznaniu st. bryg Grzegorz Stankiewicz
  • Z-ca Komendanta WojewA?dzkiego w Poznaniu st. bryg. Lech Janiak
  • Komendant PSP w Grodzisku Wlkp. bryg. Wojciech Nolka
  • Komendant PSP w Obornikach Wlkp. bryg. SA�awomir Zdrenka
  • Starosta Grodziski p. Mariusz ZgaiA�ski
  • Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak, PrzewodniczA�cy Rady Miasta Krzysztof Krawczyk
  • Sekretarz UrzA�du Gminy JarosA�aw Marciniak

Spotkanie z zaA�ogA� Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach oraz Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach miaA�o bardzo uroczysty charakter, czA�A�A� oficjalna podczas ktA?rej zostaA�y wrA�czone odznaczenia i dyplomy wyrA?A?niajA�cym siA� osobA� oraz pracujA�cym na rzecz rozwoju muzealnictwa poA?arniczego.

Po przemA?wieniach okolicznoA�ciowych goA�cie zwiedzili rakoniewickie muzeum, bardzo dumni jesteA�my z opinii na temat naszej placA?wki Pana Doradcy Prezydenta Henryka Wujca.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: Hubert Koler

1. dzieA� straA?aka 2012

2. DzieA� straA?aka 2012

3. DzieA� straA?aka 2012

4. DzieA� straA?aka 2012

5. DzieA� straA?aka 2012

6. Dzien straA?aka 2012

7. Dzien straA?aka 2012

8. DzieA� straA?aka 2012