W ramach trwajA�cych w Wielkopolsce ferii zimowychA� dnia 20 stycznia 2016 r. Muzeum PoA?arnictwa w RakoniewicachA� zorganizowaA�o wspA?lnie z KomendA� PowiatowA� PSP w Grodzisku Wlkp. akcjA� dla dzieci spA�dzajA�cych ferie w mieA�cieA� pod hasA�em a�z Spotkanie ze straA?akiema�?. W zajA�ciach przygotowanych na Sali Audiowizualnej A�uczestniczyA�o ok.50. ktA?re A�po zwiedzeniu muzeum aktywnie uczestniczyA�y w spotkaniu ze straA?akiem. StraA?ak A?ukaszA� Krupa z KP PSP poprowadziA� zajA�cia edukacyjne opowiadajA�c o zagroA?eniach takich jak czad czy zabawy na lodzie. Wszystkie dzieci rozwiA�zywaA�y krzyA?A?wkA� o tematyce straA?ackiej zadajA�c moc pytaA� na ktA?re straA?ak cierpliwie udzielaA� odpowiedzi. Ostatnim punktem spotkania byA�y zajA�cia na Sali Edukacji Ekologiczno PoA?arniczej. WidzA�c duA?e zainteresowanie dzieci zajA�ciami edukacyjnymi , Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa wraz z KomendA� PowiatowA� PSP w Grodzisku Wlkp. A�w drugim tygodniu ferii zorganizuje ponowne a�z Spotkanie ze straA?akiema�? . Zapraszamy dnia 26.01 od godz. 10 na a�z Spotkanie ze straA?akiema�? do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: arch.muzeumA�

ff2

ff3

ff4

ff5

ff6

ff7

ff8

ff10

ff1