W ramach trwajAi??cych w Wielkopolsce ferii zimowychAi?? dnia 20 stycznia 2016 r. Muzeum PoA?arnictwa w RakoniewicachAi?? zorganizowaAi??o wspA?lnie z KomendAi?? PowiatowAi?? PSP w Grodzisku Wlkp. akcjAi?? dla dzieci spAi??dzajAi??cych ferie w mieAi??cieAi?? pod hasAi??em ai??z Spotkanie ze straA?akiemai???. W zajAi??ciach przygotowanych na Sali Audiowizualnej Ai??uczestniczyAi??o ok.50. ktA?re Ai??po zwiedzeniu muzeum aktywnie uczestniczyAi??y w spotkaniu ze straA?akiem. StraA?ak A?ukaszAi?? Krupa z KP PSP poprowadziAi?? zajAi??cia edukacyjne opowiadajAi??c o zagroA?eniach takich jak czad czy zabawy na lodzie. Wszystkie dzieci rozwiAi??zywaAi??y krzyA?A?wkAi?? o tematyce straA?ackiej zadajAi??c moc pytaAi?? na ktA?re straA?ak cierpliwie udzielaAi?? odpowiedzi. Ostatnim punktem spotkania byAi??y zajAi??cia na Sali Edukacji Ekologiczno PoA?arniczej. WidzAi??c duA?e zainteresowanie dzieci zajAi??ciami edukacyjnymi , Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa wraz z KomendAi?? PowiatowAi?? PSP w Grodzisku Wlkp. Ai??w drugim tygodniu ferii zorganizuje ponowne ai??z Spotkanie ze straA?akiemai??? . Zapraszamy dnia 26.01 od godz. 10 na ai??z Spotkanie ze straA?akiemai??? do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto: arch.muzeumAi??

ff2

ff3

ff4

ff5

ff6

ff7

ff8

ff10

ff1