Dnia 22 czerwca 2016 r . Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa (WMP) w Rakoniewicach stanowiące Oddział Zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa (CMP) w Mysłowicach wizytowane było przez Dyrektora CMP st. bryg. Edwarda Pruskiego.

Wizyta miała charakter roboczy, po spotkaniu z załogą  WMP i zwiedzeniu placówki  Dyrektor CMP złożył wizytę w Urzędzie Gminy Rakoniewice  i spotkał się z Burmistrzem Rakoniewic dr. Gerardem Tomiakiem.

St. bryg. Edward Pruski  objął stanowisko Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa z dniem 01.06.2016 r.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto. A. Stachura-Grzegorek, Hubert Koler

1. dyrektor - 22.06.2016

2. dyrektor - 22.06.2016

3. dyrektor - 22.06.2016

4. dyrektor - 22.06.2016