Dnia 22Ai??czerwcaAi??2016 r . Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa (WMP) w Rakoniewicach stanowiAi??ce OddziaAi?? Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa (CMP) w MysAi??owicach wizytowane byAi??o przez Dyrektora CMP st. bryg. Edwarda Pruskiego.

Wizyta miaAi??a charakter roboczy, po spotkaniu z zaAi??ogAi??Ai?? WMP i zwiedzeniu placA?wkiAi?? Dyrektor CMP zAi??oA?yAi?? wizytAi?? w UrzAi??dzie Gminy RakoniewiceAi?? i spotkaAi?? siAi?? z Burmistrzem Rakoniewic dr. Gerardem Tomiakiem.

St. bryg. Edward PruskiAi?? objAi??Ai?? stanowisko Dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa z dniem 01.06.2016 r.

Tekst:Ai??Anna Formaniewicz
Foto. A. Stachura-Grzegorek,Ai??Hubert Koler

1. dyrektor - 22.06.2016

2. dyrektor - 22.06.2016

3. dyrektor - 22.06.2016

4. dyrektor - 22.06.2016