Pod takim hasA�em dnia 16 lipca wA�Parku Miejskim wA�Wolsztynie odbywaA� siA� festyn charytatywny pod patronatem Fundacji UsA�yszeA� AfrykA�. Projekt realizowany zA�udziaA�em StraA?akA?w Zawodowej iA�Ochotniczej StraA?y PoA?arnej na terenie Wielkopolski ma na celu zebranie A�rodkA?w na zakup wozu straA?ackiego iA�niezbA�dnego sprzA�tu do utworzenia jednostki straA?ackiej wA�miasteczku Butiama wA�Tanzanii.

Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa zostaA�o zaproszone do udziaA�u wA�festynie wspierajA�c swoim udziaA�em AkcjA�, rA?wnoczeA�nie promujA�c iA�reklamujA�c placA?wkA� wystawA� eksponatA?w iA�materiaA�ami informacyjnymi.

Tekst: Anna Formaniewicz,
Foto: Hubert Kolergasimy_afryke2016-muzeum__1_ gasimy_afryke2016-muzeum__2_ gasimy_afryke2016-muzeum__3_ gasimy_afryke2016-muzeum__4_