Dnia 25.09.2016r. Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa uczestniczyAi??o w VII Pikniku Historycznym, organizowanym przez NadleAi??nictwo Grodzisk wlkp. na terenie kompleksu PaAi??acowo LeAi??nego w PoraA?ynie. Piknik jest imprezAi?? cyklicznAi??, w tym roku przebiegaAi?? pod hasAi??em ai??zNA STRAAi??Y LASUai???. Do wspA?Ai??pracy organizatorzy zaprosili StraA?akA?w z PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej, Ochotniczej StraA?y PoA?arnej orazAi?? Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa. Program niezwykle ciekawy i urozmaicony ktA?ry miaAi?? za zadanie nie tylko bawiAi?? lecz rA?wnieA? edukowaAi??, zawieraAi?? m.in. pokazy StraA?y PoA?arnej RETRO z udziaAi??em sprawnej muzealnej sikawki konnej, pokazy StraA?y PoA?arnej XXI wieku czy widowisko Teatru Ognia. W Pikniku uczestniczyAi??o ok. 2 tys. osA?b.

Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa przygotowaAi??o na Piknik wystawAi?? fotograficznAi?? o najwiAi??kszych poA?arach lasA?w w Polsce. Tematem wiodAi??cym byAi?? PoA?ar Puszczy Noteckiej ai??i?? 10.08.1992r., PoA?ar KuA?ni Raciborskiej ai??i?? 26.08.1992r., PoA?ar LasA?w w okolicy Woli JabAi??oAi??skiej (pow. grodziski)- 18.07. 2006r. Wystawa na zwiedzajAi??cych zrobiAi??a ogromne wraA?enie, po zakoAi??czeniu zostanie wyeksponowana w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa.

Anna Formaniewicz

Foto. Hubert Koler

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.