Dnia 07.10.2016r. Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa goA�ciA�o na wyjazdowym posiedzeniu czA�onkA?w ZarzA�du Miejsko Gminnego ZOSP RP z zaprzyjaA?nionej z Muzeum Gminy Wolsztyn.

Spotkanie na ktA?re przybyli m.in. Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis oraz z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie bryg. SA�awomir Asnita, otworzyA� i zebranych powitaA� Prezes dh. Henryk A�ok. Jednym z punktA?w posiedzenia byA�a prezentacja muzeum, kierownik Anna Formaniewicz przedstawiA�a phentermine w paru sA�owach historiA� powstania placA?wki i zaprosiA�a goA�ci na zwiedzanie. WiA�kszoA�A� osA?b miaA�a okazjA� zapoznaA� siA� ze zbiorami muzeum po raz pierwszy, duA?e wraA?enie zrobiA�a prezentacja zajA�A� na Sali Edukacyjnej, ktA?rA� straA?acy obiecaliA� promowaA� w swoich A�rodowiskach.

Anna Formaniewicz

Foto. Hubert Koler