Piątkowy wieczór czternastego października obfitował w wiele ciekawych historycznych i kulturalnych wydarzeń. Przybyli do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa członkowie towarzystwa po przywitaniu przez Panią Prezes Krystynę Pietrzak mieli okazje zwiedzić nowo otwartą salę poświęconą Towarzystwu. W Sali wyeksponowane zostały historyczne fotografie, pamiątki, oraz osiągnięcia Towarzystwa na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego działalności.

Punktem kulminacyjnym spotkania była jednak prezentacja Pana Edwarda Laskowskiego – członka towarzystwa, nauczyciela, regionalisty, pasjonata historii, który swoim życiorysem, oraz dorobkiem pisarskim podzielił się w formie multimedialnych prezentacji. Bogaty zbiór fotografii z życia Pana Edwarda, historii ziemi rakoniewickiej, oraz historii towarzystwa wywołał falę wspomnień wśród zebranych gości. Po prezentacji najnowszego dzieła Pana Laskowskiego „Jabłonna i Okolice” goście wspólnie zaśpiewali kilka starych piosenek.

Na zakończenie miłego wieczornego spotkania inny członek towarzystwa Pan Franciszek Gwardzik przekazał na ręce Pani Prezes zbiór wycinków prasowych „Echa Rakoniewic” wydawanych w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wycinki przekazane w postaci książki znajdą swoje miejsce w nowej salce, jako kolejne osiągniecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej.

Tekst, Foto: Hubert Koler

1.

2.

3.

4.

5.

6.