W dniach 23-24 listopada 2016 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie organizowane w ramach realizacji zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki – „Bezpieczna+”. Szkolenie było przeznaczone dla funkcjonariuszy zajmujących się realizacją zadań w ramach prewencji społecznej oraz prowadzeniem zajęć edukacyjnych w salkach „Ognik”. Wielkopolskę reprezentowali koordynatorzy ds. prewencji społecznej st. kpt. Alicja Borucka i mł. kpt. Emilia Pałubicka-Florczak oraz zastępca naczelnika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach Hubert Koler), a także przedstawiciele komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Tomyśla, Kościana, Wolsztyna i Grodziska Wlkp.

Wykłady i warsztaty przeprowadzili doświadczeni pedagodzy, psycholodzy i doradcy metodyczni. Wprowadzenia do tematyki szkolenia dokonał bryg. Marceli Sobol – p.o. zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego, który przedstawił cel i rolę prewencji społecznej w PSP. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:

  • wpływ prewencji społecznej na poprawę bezpieczeństwa pożarowego,
  • rola Państwowej Straży Pożarnej w obszarze prewencji społecznej wśród najmłodszych,
  • umiejętności komunikowania się i wskazówek praktycznych do pracy z dziećmi,
  • podstaw prowadzenia zajęć edukacyjnych dla bezpieczeństwa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
  • prezentacji istniejących sal edukacyjnych, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W tej części szkolenia o wieloletnich doświadczeniach z realizacji zadań prewencji społecznej w województwie wielkopolskim opowiedziały st. kpt. Alicja Borucka
i mł. kpt. Emilia Pałubicka-Florczak. Z kolei Hubert Koler przedstawił, w bardzo przystępny i obrazowy sposób, działalność Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach będące oddziałem zamiejscowym Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, w tym multimedialnej sali edukacyjnej „Strażacy na ratunek przyrodzie” – od momentu jej utworzenia do chwili obecnej – podkreślając jej znaczenie dla propagowania i upowszechniania treści edukacyjnych z zakresu zapobiegania zagrożeniom pożarowym i nie tylko, ale także jako ważnego ogniwa edukacji dla bezpieczeństwa.

Uczestnicy szkolenia otrzymali, ponadto, dostęp do materiałów edukacyjnych oraz zaprezentowanych na szkoleniu filmów animowanych dla dzieci przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w konsultacji merytorycznej z przedstawicielami PSP.

Tekst: st. kpt. Alicja Borucka
Zdjęcia: Zespół Prewencji Społecznej

1.

2.

3.

4.

5