Z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim na ternie Muzeum Pożarnictwa zorganizowano spotkanie „Dzień Bezpiecznego Seniora”, na które zaproszono członków Stowarzyszenia „Złota Jesień”. Spotkanie miało charakter edukacyjny, prelegenci z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,Nadleśnictwa Grodzisk oraz Policji wygłosili referaty  które miały na celu uświadomienie ludziom starszym na jakie zagrożenia są narażeni przy braku czujności i nieznajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa. Prelekcje urozmaicone filmikami edukacyjnymi, zajęcia w których uczestniczył pies policyjny oraz bezpośrednie przykłady zdarzeń wzbudziły ogromne zainteresowanie i wywołały szeroką dyskusję.

Tekst, Foto: Anna Formaniewicz
1.

2.

3.

4.