Z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim na ternie Muzeum PoA?arnictwa zorganizowano spotkanie ai??zDzieAi?? Bezpiecznego Senioraai???, na ktA?re zaproszono czAi??onkA?w Stowarzyszenia ai??zZAi??ota JesieAi??ai???. Spotkanie miaAi??o charakter edukacyjny, prelegenci z Komendy Powiatowej PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej ,NadleAi??nictwa Grodzisk oraz Policji wygAi??osili referatyAi?? ktA?re miaAi??y na celu uAi??wiadomienie ludziom starszym na jakie zagroA?enia sAi?? naraA?eni przy braku czujnoAi??ci i nieznajomoAi??ci podstawowych zasad bezpieczeAi??stwa. Prelekcje urozmaicone filmikami edukacyjnymi, zajAi??cia w ktA?rych uczestniczyAi?? pies policyjny oraz bezpoAi??rednie przykAi??ady zdarzeAi?? wzbudziAi??y ogromne zainteresowanie i wywoAi??aAi??y szerokAi?? dyskusjAi??.

Tekst, Foto: Anna Formaniewicz
1.

2.

3.

4.