Dnia 12 grudnia 2016r. w Sali Czerwonej PaA�acu DziaA�yA�skich w Poznaniu odbyA�a siA� uroczystoA�A� zorganizowana przez ZarzA�d GA�A?wny Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919, na ktA?rej wyrA?A?niono zasA�uA?onych Wielkopolan NagrodA� HonorowA� Towarzystwa a�zStatuetkA� Dobosza Powstania Wielkopolskiegoa�? oraz Odznakami Honorowymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. W-ce MarszaA�ek WojewA?dztwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz W-ce Wojewoda Wielkopolski WA�rA?d wyrA?A?nionych osA?b znalazA�a siA� Anna Formaniewicz kierownik Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach, ktA?ra otrzymaA�a z rA�k Prezesa ZarzA�du GA�A?wnego bluehost Tadeusza MusiaA�a OdznakA� HonorowA� a�zWIERNI TRADYCJIa�? – Za ZasA�ugi w Upowszechnianiu Wiedzy i PamiA�ci o Powstaniu WielkopolskimA� 1918/19. WyrA?A?nieniem tym doceniono wieloletniA� pracA� muzeum ktA?re poprzez organizowanie tematycznych wystaw czasowych takich jak min.: a�zStraA?acy w Powstaniu Wielkopolskima�?, a�z95 rocznica Powstania Wielkopolskiegoa�?, a�zMichaA� DrzymaA�a Polak NiezA�omnya�? propaguje w A�rodowisku a szczegA?lnie w A�rA?d mA�odzieA?y szkolnej tematykA� Powstania Wielkopolskiego. Muzeum udostA�pnia materiaA�y do opracowaA� i wydawnictw historycznych, A�ciA�le wspA?A�pracuje ze znanym historykiem dr. ZdzisA�awem KoA�ciaA�skim.

Anna Formaniewicz.