Dnia 22 lutego 2017 r. w Sali konferencyjnej Muzeum odbyAi??a siAi?? naradaAi?? podsumowujAi??ca dziaAi??alnoAi??Ai?? Komendy Powiatowej PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej w Grodzisku Wlkp. oraz Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach za rok 2016.

W naradzie udziaAi?? wziAi??li:

  • mAi??. bryg. Arkadiusz PrzybyAi??a, ZastAi??pca Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu.
  • st. bryg. Edward Pruski, DyrektorAi?? Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach.
  • Mariusz ZgaiAi??ski , Starosta Powiatu Grodziskiego.
  • bryg. Wojciech Mazur, ZastAi??pca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.
  • WA?jtowie i Burmistrzowie Pow. Grodziskiego z Burmistrzem Rakoniewic dr Gerardem Tomiakiem.
  • Komendanci Gminni ZwiAi??zku OSP RP z terenu Powiatu Grodziskiego .
  • StraA?acy, pracownicy Komendy PSP oraz pracownicy Muzeum.
  • NaradAi?? rozpoczAi??Ai?? od powitania goAi??ci Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Nolka

NastAi??pnie gAi??os zabraAi??a Anna Formaniewicz kierownik Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach. W paru sAi??owach przedstawiAi??a historiAi?? muzeum od 1995roku, kiedy to placA?wka dziAi??ki trA?j porozumieniu UrzAi??du Gminy Rakoniewice ,Komendy WojewA?dzkiej PSP w Poznaniu oraz Centralnego Muzeum PoA?arnictwa weszAi??a w struktury PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej i staAi??a siAi?? OddziaAi??em Zamiejscowym CMP.Ai?? W swoim sprawozdaniu za 2016r. ujAi??Ai??a najwaA?niejsze wydarzenia oraz dane statystyczne na temat zbiorA?w, dziAi??kujAi??cAi?? WAi??adzom Miasta , Dyrekcji CMP oraz StraA?akom za pomoc i zaangaA?owanie w dziaAi??alnoAi??Ai?? Muzeum.

Komendant Powiatowy PSP. st bryg. Wojciech Nolka dokonaAi?? syntetycznego podsumowania dziaAi??alnoAi??ciAi?? Komendy za 2016r. a z-ca Komendanta Wielkopolskiego PSP dokonaAi?? analogicznego podsumowania w odniesieniu do WojewA?dztwa.

Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa st. bryg. Edward Pruski w swoim wystAi??pieniu podziAi??kowaAi??Ai?? Burmistrzowi Rakoniewic oraz straA?akom za pomoc, pozytywnie oceniajAi??c pracAi?? OddziaAi??u Zamiejscowego w Rakoniewicach.

Na zakoAi??czenie narady goAi??cie zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy inaugurujAi??cej Jubileusz 140 lecia PoznaAi??skiej StraA?y PoA?arnej.

Tekst: Anna Formaniewicz.
Foto: Hubert Koler