Dnia 22 lutego 2017 r. w Sali konferencyjnej Muzeum odbyła się narada  podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. oraz Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach za rok 2016.

W naradzie udział wzięli:

  • mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu.
  • st. bryg. Edward Pruski, Dyrektor  Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
  • Mariusz Zgaiński , Starosta Powiatu Grodziskiego.
  • bryg. Wojciech Mazur, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.
  • Wójtowie i Burmistrzowie Pow. Grodziskiego z Burmistrzem Rakoniewic dr Gerardem Tomiakiem.
  • Komendanci Gminni Związku OSP RP z terenu Powiatu Grodziskiego .
  • Strażacy, pracownicy Komendy PSP oraz pracownicy Muzeum.
  • Naradę rozpoczął od powitania gości Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Nolka

Następnie głos zabrała Anna Formaniewicz kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. W paru słowach przedstawiła historię muzeum od 1995roku, kiedy to placówka dzięki trój porozumieniu Urzędu Gminy Rakoniewice ,Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa weszła w struktury Państwowej Straży Pożarnej i stała się Oddziałem Zamiejscowym CMP.  W swoim sprawozdaniu za 2016r. ujęła najważniejsze wydarzenia oraz dane statystyczne na temat zbiorów, dziękując  Władzom Miasta , Dyrekcji CMP oraz Strażakom za pomoc i zaangażowanie w działalność Muzeum.

Komendant Powiatowy PSP. st bryg. Wojciech Nolka dokonał syntetycznego podsumowania działalności  Komendy za 2016r. a z-ca Komendanta Wielkopolskiego PSP dokonał analogicznego podsumowania w odniesieniu do Województwa.

Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa st. bryg. Edward Pruski w swoim wystąpieniu podziękował  Burmistrzowi Rakoniewic oraz strażakom za pomoc, pozytywnie oceniając pracę Oddziału Zamiejscowego w Rakoniewicach.

Na zakończenie narady goście zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy inaugurującej Jubileusz 140 lecia Poznańskiej Straży Pożarnej.

Tekst: Anna Formaniewicz.
Foto: Hubert Koler