JuA? po raz siA?dmy Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach stanowiAi??ce OddziaAi?? Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa wAi??Ai??czyAi??o siAi?? w ogA?lnoeuropejski projekt ai??zNoc MuzeA?w.ai???

WspA?lnie z UrzAi??dem Gminy Rakoniewice oraz KomendAi?? PowiatowAi?? PSP w Grodzisku Wlkp. udaAi??o nam siAi?? wypracowaAi?? scenariusz tej niezwykAi??ej NOCY, ktA?ry z pewnoAi??ciAi?? zaakceptowany zostaAi?? przez mieszkaAi??cA?w miasta, turystA?w i straA?akA?w z caAi??ej wielkopolski, Ai??wiadczy o tym przede wszystkim frekwencja. Dnia 20 maja w godzinach od 16.00 Ai??do 24.00 na terenie Muzeum miaAi??y miejsce niezwykAi??e wydarzenia w ktA?rych uczestniczyAi??o okoAi??o 1000 osA?b, ktA?re nie tylko zwiedzaAi??y ekspozycje muzealneAi?? lecz rA?wnieA? uczestniczyAi??y w konkursach, projekcjach filmA?w i pokazach straA?ackich.

Przygotowania do Nocy MuzeA?w rozpoczAi??liAi??my od ogAi??oszenia konkursu plastycznego dla 5 i 6 latkA?w z Przedszkola w Rakoniewicach na plakat o tematyce MichaAi?? DrzymaAi??a oraz 140 lat PoznaAi??skiej StraA?y PoA?arnej. Na konkurs wpAi??ynAi??Ai??o 49 prac, ktA?re zostaAi??y zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, otwarcie tej wystawy miaAi??o miejsce Ai??wAi??aAi??nieAi?? podczas Nocy w muzeum. Dla dzieci tradycyjnie zostaAi?? przygotowany specjalny blok programowy, caAi??oAi??Ai?? poprowadziAi?? p. JA?zef Kowalonek.

RA?wnolegle na terenie Muzeum odbywaAi??y siAi?? prezentacje przygotowane przez straA?akA?w z Komendy Powiatowej PSP z Grodziska Wlkp. przy udziale uczniA?w klasy mundurowej ZespAi??u SzkA?Ai?? Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku wlkp.

Od godz.18.00 do godz. 20.00 na Sali Audio wizualnej odbywaAi?? siAi?? przeglAi??d teatrA?w szkolnych Gminy Rakoniewice, w ktA?rych braAi??y udziaAi?? SzkoAi??y z JabAi??onnej, A?Ai??kiego, Rakoniewic, Rostarzewa i Ruchocic. Komisja ktA?rej przewodniczyAi?? w-ce Burmistrz Rakoniewic Pan Arkadiusz PawAi??owski jednogAi??oAi??nie stwierdziAi??a A?e poziom przedstawieAi?? byAi?? bardzo wysoki i profesjonalny. I miejsce przyznano grupie teatralnej z A?Ai??kiego. O godz. 20.00Ai?? w obecnoAi??ci w-ce Burmistrza Rakoniewic p. Arkadiusza PawAi??owskiego otwarto wystawAi?? fotograficznAi?? ai??z Wozem do Historiiai???, poAi??wiAi??conAi?? MichaAi??owi Drzymale, ktA?ra czynna bAi??dzie do dnia 08.10.2017 r.

Kierujemy gorAi??ce podziAi??kowania do WAi??adz Miasta, Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wielkopolskim oraz Centralnego Muzeum PoA?arnictwa za pomoc w przygotowaniu i organizacji imprezy.

DziAi??kujAi?? wszystkim ktA?rzy wraz z nami przeA?ywali tAi?? Noc MuzealnAi?? w Rakoniewicach.

Tekst: Anna Formaniewicz

Foto: Huber Koler