JuA? po raz siA?dmy Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach stanowiA�ce OddziaA� Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa wA�A�czyA�o siA� w ogA?lnoeuropejski projekt a�zNoc MuzeA?w.a�?

WspA?lnie z UrzA�dem Gminy Rakoniewice oraz KomendA� PowiatowA� PSP w Grodzisku Wlkp. udaA�o nam siA� wypracowaA� scenariusz tej niezwykA�ej NOCY, ktA?ry z pewnoA�ciA� zaakceptowany zostaA� przez mieszkaA�cA?w miasta, turystA?w i straA?akA?w z caA�ej wielkopolski, A�wiadczy o tym przede wszystkim frekwencja. Dnia 20 maja w godzinach od 16.00 A�do 24.00 na terenie Muzeum miaA�y miejsce niezwykA�e wydarzenia w ktA?rych uczestniczyA�o okoA�o 1000 osA?b, ktA?re nie tylko zwiedzaA�y ekspozycje muzealneA� lecz rA?wnieA? uczestniczyA�y w konkursach, projekcjach filmA?w i pokazach straA?ackich.

Przygotowania do Nocy MuzeA?w rozpoczA�liA�my od ogA�oszenia konkursu plastycznego dla 5 i 6 latkA?w z Przedszkola w Rakoniewicach na plakat o tematyce MichaA� DrzymaA�a oraz 140 lat PoznaA�skiej StraA?y PoA?arnej. Na konkurs wpA�ynA�A�o 49 prac, ktA?re zostaA�y zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, otwarcie tej wystawy miaA�o miejsce A�wA�aA�nieA� podczas Nocy w muzeum. Dla dzieci tradycyjnie zostaA� przygotowany specjalny blok programowy, caA�oA�A� poprowadziA� p. JA?zef Kowalonek.

RA?wnolegle na terenie Muzeum odbywaA�y siA� prezentacje przygotowane przez straA?akA?w z Komendy Powiatowej PSP z Grodziska Wlkp. przy udziale uczniA?w klasy mundurowej ZespA�u SzkA?A� Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku wlkp.

Od godz.18.00 do godz. 20.00 na Sali Audio wizualnej odbywaA� siA� przeglA�d teatrA?w szkolnych Gminy Rakoniewice, w ktA?rych braA�y udziaA� SzkoA�y z JabA�onnej, A?A�kiego, Rakoniewic, Rostarzewa i Ruchocic. Komisja ktA?rej przewodniczyA� w-ce Burmistrz Rakoniewic Pan Arkadiusz PawA�owski jednogA�oA�nie stwierdziA�a A?e poziom przedstawieA� byA� bardzo wysoki i profesjonalny. I miejsce przyznano grupie teatralnej z A?A�kiego. O godz. 20.00A� w obecnoA�ci w-ce Burmistrza Rakoniewic p. Arkadiusza PawA�owskiego otwarto wystawA� fotograficznA� a�z Wozem do Historiia�?, poA�wiA�conA� MichaA�owi Drzymale, ktA?ra czynna bA�dzie do dnia 08.10.2017 r.

Kierujemy gorA�ce podziA�kowania do WA�adz Miasta, Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wielkopolskim oraz Centralnego Muzeum PoA?arnictwa za pomoc w przygotowaniu i organizacji imprezy.

DziA�kujA� wszystkim ktA?rzy wraz z nami przeA?ywali tA� Noc MuzealnA� w Rakoniewicach.

Tekst: Anna Formaniewicz

Foto: Huber Koler