Z gAi??Ai??bokim A?alem zawiadamiamy A?e dnia 20 maja 2017 roku zmarAi??

Nestor Polskiego PoA?arnictwa pAi??k poA?. w stanie spoczynku WAi??adysAi??aw Pilawski

http://www.psp.wlkp.pl/?art=21061

Ai??Wspomnienie o pAi??k WAi??adysAi??awie Pilawskim z kart historii

Ai??Ai??Ai?? Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach

OddziaAi?? Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach

Ai??Ai?? „PrzeszAi??oAi??Ai?? nie wraca, jednak nie ulega zapomnieniuai???

Ai??Ai??Ai??Ai?? SAi??owa te, to fragmentAi?? wpisu Ai??do KsiAi??gi PamiAi??tkowejAi?? Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach z okazji Jubileuszu 15-lecia Muzeum. JednAi?? z osA?b ktA?re podpisaAi??y siAi?? pod tym mAi??drym mottoAi?? byAi??Ai??Ai?? pAi??k WAi??adysAi??aw Pilawski, ktA?ryAi?? uroczyAi??cie przecinaAi?? wstAi??gAi?? drewnianego Ai??pawilonu na samochody poA?arnicze.Ai?? 10 lat pA?A?niej uczestniczyAi?? w otwarciuAi?? drugiego pawilonu, a wAi?? 2004 roku w przejAi??ciu budynku po byAi??ej szkole na cele muzealne. Z okazji Jubileuszu 30-lecia Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach pAi??k WAi??adysAi??aw Pilawski wygAi??osiAi?? referat ai??zO Historii StraA?y w Wielkopolsce i o Historii Muzeumai???. Ai??Ale przecieA?Ai?? historia straA?y Ai??i historia muzeumAi?? toAi?? historia o pAi??k. WAi??adysAi??awie Pilawskim. Od pierwszych decyzji w sprawie powoAi??ania placA?wki, udziaAi??u w komitetach Ai??rozbudowy muzeum, wytycznych dotyczAi??cych scenariusza ekspozycji – osoba Pana PuAi??kownika zawsze nam towarzyszyAi??a sAi??uA?Ai??c mAi??drAi?? radAi?? i wiedzAi??. Ponad 50 tytuAi??A?w ksiAi??A?ek i podrAi??cznikA?w autorstwaAi?? lub wspA?Ai??autorstwaAi?? pAi??k Pilawskiego,Ai?? ktA?re znajdujAi?? siAi?? w bibliotece rakoniewickiego muzeumAi?? Ai??wiadczAi?? dobitnieAi?? o wspaniaAi??ymAi?? dorobku naukowym.Ai??Ai?? PodczasAi?? wzruszajAi??cej wizyty w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwaAi?? w Rakoniewicach dnia 26 lipca 2013 r./ przed Ai??setnymi Ai??urodzinami / Pan PuAi??kownik WAi??adysAi??aw Pilawski Ai??dokAi??adnieAi?? zwiedziAi??Ai?? sale muzealne, oceniajAi??cAi?? bardzo Ai??pozytywnieAi?? dziaAi??alnoAi??Ai?? i rozwA?j naszej placA?wki na przestrzeni 40 lat, spotkaAi?? siAi?? z zaAi??ogAi?? Muzeum oraz z Burmistrzem Rakoniewic dr. Gerardem Tomiakiem. JesteAi??my dumni A?e mieliAi??my przyjemnoAi??Ai?? znaAi?? osobiAi??cie Pana PuAi??kownika. Pozostanie na zawsze w naszej pamiAi??ciAi?? jako cudowny czAi??owiek z niesamowitAi?? wiedzAi??Ai?? o historii polskiego poA?arnictwa, Ai??ktA?ra bAi??dzie przechowywana w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa Ai??i sAi??uA?yAi??a przyszAi??ym pokoleniom..

W Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa do koAi??ca grudnia 2017 roku moA?na obejrzeAi?? wystawAi?? fotograficznAi?? poAi??wiAi??conAi?? A?yciu i twA?rczoAi??ci pAi??k. WAi??adysAi??awa Pilawskiego, do obejrzenia ktA?rej serdecznie zapraszamy.

Anna Formaniewicz.