Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 20 maja 2017 roku zmarł

Nestor Polskiego Pożarnictwa płk poż. w stanie spoczynku Władysław Pilawski

http://www.psp.wlkp.pl/?art=21061

 Wspomnienie o płk Władysławie Pilawskim z kart historii

    Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Oddział Zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

   „Przeszłość nie wraca, jednak nie ulega zapomnieniu”

     Słowa te, to fragment  wpisu  do Księgi Pamiątkowej  Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach z okazji Jubileuszu 15-lecia Muzeum. Jedną z osób które podpisały się pod tym mądrym motto  był   płk Władysław Pilawski, który  uroczyście przecinał wstęgę drewnianego  pawilonu na samochody pożarnicze.  10 lat później uczestniczył w otwarciu  drugiego pawilonu, a w  2004 roku w przejęciu budynku po byłej szkole na cele muzealne. Z okazji Jubileuszu 30-lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach płk Władysław Pilawski wygłosił referat „O Historii Straży w Wielkopolsce i o Historii Muzeum”.  Ale przecież  historia straży  i historia muzeum  to  historia o płk. Władysławie Pilawskim. Od pierwszych decyzji w sprawie powołania placówki, udziału w komitetach  rozbudowy muzeum, wytycznych dotyczących scenariusza ekspozycji – osoba Pana Pułkownika zawsze nam towarzyszyła służąc mądrą radą i wiedzą. Ponad 50 tytułów książek i podręczników autorstwa  lub współautorstwa  płk Pilawskiego,  które znajdują się w bibliotece rakoniewickiego muzeum  świadczą dobitnie  o wspaniałym  dorobku naukowym.   Podczas  wzruszającej wizyty w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa  w Rakoniewicach dnia 26 lipca 2013 r./ przed  setnymi  urodzinami / Pan Pułkownik Władysław Pilawski  dokładnie  zwiedził  sale muzealne, oceniając  bardzo  pozytywnie  działalność i rozwój naszej placówki na przestrzeni 40 lat, spotkał się z załogą Muzeum oraz z Burmistrzem Rakoniewic dr. Gerardem Tomiakiem. Jesteśmy dumni że mieliśmy przyjemność znać osobiście Pana Pułkownika. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci  jako cudowny człowiek z niesamowitą wiedzą  o historii polskiego pożarnictwa,  która będzie przechowywana w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa  i służyła przyszłym pokoleniom..

W Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa do końca grudnia 2017 roku można obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą życiu i twórczości płk. Władysława Pilawskiego, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Anna Formaniewicz.