Dnia 29.06.2017r. Wielkopolskie Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach stanowiA�ce OddziaA� Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach wizytowane byA�o przez Dyrektora CMP st. bryg. Edwarda Pruskiego. Wizyta miaA�a charakter roboczy, po spotkaniu z zaA�ogA� WMP Dyrektor dokonaA� przeglA�du budynkA?w i sal wystawowych. ZapoznaA� siA� dokumentacjA� oraz dziaA�alnoA�ciA� administracyjnA�. Na zakoA�czenie wizyty zwiedziA� wystawA� jubileuszowA� a�zWozem do Historiia�? poA�wiA�conA� MichaA�owi Drzymale.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto. Hubert Koler