Dnia 29.06.2017r. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach stanowiące Oddział Zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach wizytowane było przez Dyrektora CMP st. bryg. Edwarda Pruskiego. Wizyta miała charakter roboczy, po spotkaniu z załogą WMP Dyrektor dokonał przeglądu budynków i sal wystawowych. Zapoznał się dokumentacją oraz działalnością administracyjną. Na zakończenie wizyty zwiedził wystawę jubileuszową „Wozem do Historii” poświęconą Michałowi Drzymale.

Tekst: Anna Formaniewicz
Foto. Hubert Koler