29 sierpnia br. Na terenie Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach, stanowiAi??cego OddziaAi?? Zamiejscowy Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach, odbyAi??o siAi?? posiedzenie zespoAi??u roboczego paAi??stw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie miaAi??o na celu wymianAi?? doAi??wiadczeAi?? i wypracowanie wspA?lnych kierunkA?w dziaAi??ania w zakresie prewencji spoAi??ecznej. Po przybyciu na miejsce i powitaniu, goAi??cie zapoznali siAi?? z zakresem prewencji prowadzonej przez wiele lat na terenie woj. Wielkopolskiego. NastAi??pnie wszyscy zebrani zwiedzili rakoniewickie muzeum, zapoznajAi??c siAi?? jednoczeAi??nie z historiAi??, oraz tradycjami polskiego poA?arnictwa. Punkt kulminacyjny spotkania stanowiAi??a sala edukacji ekologiczno ai??i?? poA?arniczej ai??zStraA?acy Na Ratunek Przyrodzieai???, w ktA?rej omA?wiono metody i zakres edukacji poA?arniczej prowadzonej na co dzieAi?? w muzeum, oraz wymieniono siAi?? wAi??asnymi doAi??wiadczeniami na ten temat. Na zakoAi??czenie spotkania zaproszeni goAi??cie dokonali wpisu do zAi??otej ksiAi??gi pamiAi??tkowej, dziAi??kujAi??c za zaproszenie i moA?liwoAi??Ai?? zwiedzenia Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach oraz wspaniaAi??Ai?? atmosferAi?? spotkania.

W spotkaniu udziaAi?? wziAi??li:

  • Ai??Ai??rka MintuchovAi??, Martina TalichovAi?? ai??i?? Directorate General of Fire Sernice of the Czech Republic
  • Ai??gnes Barta, ZaltAi??n Szilcsanov ai??i?? Nationale Directorate General for Disaster Managment Hungary
  • kpt. JarosAi??aw Banach, Gabinet Komendanta GAi??A?wnego PSP
  • st. bryg. Edward Pruski, Dyrektor Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach
  • dr Gerard Tomiak, Burmistrz Rakoniewic
  • bryg. Robert Klownowski, Naczelnik WydziaAi??u Organizacji i Nadzoru Wielkopolskiej Komendy WojewA?dzkiej PSP w Poznaniu
  • p.o. bryg. SAi??awomir Asnita, Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie
  • st. kpt. Alicja Borucka, WydziaAi??u Organizacji i Nadzoru Wielkopolskiej Komendy WojewA?dzkiej PSP w Poznaniu
  • kpt. Emilia PaAi??ubicka-Florczak, WydziaAi??u Organizacji i Nadzoru Wielkopolskiej Komendy WojewA?dzkiej PSP w Poznaniu
  • Hubert Koler, Z-ca Naczelnika Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach 

Tekst: Hubert Koler
Foto: Waldemar Chojnacki