29 sierpnia br. Na terenie Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, stanowiącego Oddział Zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyło się posiedzenie zespołu roboczego państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie wspólnych kierunków działania w zakresie prewencji społecznej. Po przybyciu na miejsce i powitaniu, goście zapoznali się z zakresem prewencji prowadzonej przez wiele lat na terenie woj. Wielkopolskiego. Następnie wszyscy zebrani zwiedzili rakoniewickie muzeum, zapoznając się jednocześnie z historią, oraz tradycjami polskiego pożarnictwa. Punkt kulminacyjny spotkania stanowiła sala edukacji ekologiczno – pożarniczej „Strażacy Na Ratunek Przyrodzie”, w której omówiono metody i zakres edukacji pożarniczej prowadzonej na co dzień w muzeum, oraz wymieniono się własnymi doświadczeniami na ten temat. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście dokonali wpisu do złotej księgi pamiątkowej, dziękując za zaproszenie i możliwość zwiedzenia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz wspaniałą atmosferę spotkania.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Šàrka Mintuchovà, Martina Talichovà – Directorate General of Fire Sernice of the Czech Republic
  • Àgnes Barta, Zaltàn Szilcsanov – Nationale Directorate General for Disaster Managment Hungary
  • kpt. Jarosław Banach, Gabinet Komendanta Głównego PSP
  • st. bryg. Edward Pruski, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
  • dr Gerard Tomiak, Burmistrz Rakoniewic
  • bryg. Robert Klownowski, Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
  • p.o. bryg. Sławomir Śnita, Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie
  • st. kpt. Alicja Borucka, Wydziału Organizacji i Nadzoru Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
  • kpt. Emilia Pałubicka-Florczak, Wydziału Organizacji i Nadzoru Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
  • Hubert Koler, Z-ca Naczelnika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach 

Tekst: Hubert Koler
Foto: Waldemar Chojnacki