Rok 2017 zostaAi?? przez WAi??adze Miasta Rakoniewice ogAi??oszony Rokiem MichaAi??a DrzymaAi??y. Muzeum czynnie wAi??Ai??czyAi??o siAi?? w obchody rocznicowe wspA?Ai??pracujAi??c z UrzAi??dem Miasta m.in. przy organizacji konkursu na plakat o Michale Drzymale, konkursu teatrA?w szkolnych Gminy Rakoniewice ze spektaklami o tematyce DrzymaAi??owskiej czy organizujAi??c wystawAi?? poAi??wiAi??conAi?? bohaterskiemu chAi??opu ai??zWozem do Historiiai??i?? MichaAi?? DrzymaAi??a Polak NiezAi??omnyai???

Dnia 13 wrzeAi??nia w 160 RocznicAi?? Urodzin MichaAi??a DrzymaAi??y wystawAi?? Ai??zwiedzili uczestnicy Konferencji zorganizowanej przez WielkopolskAi?? IzbAi?? RolniczAi??, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. oraz UrzAi??d Miejski Gminy Rakoniewice.

Wystawa ai??zWozem do Historiiai??? czynna bAi??dzie do 08 paA?dziernika 2017 r. W tym dniu na terenie Rakoniewic odbAi??dzie siAi?? cykliczna impreza, Biegi DrzymaAi??owskie na DychAi?? oraz OgA?lnopolskie Biegi StraA?akA?w PSP na 10 km.

Tekst: Anna Formaniewcz
Foto.Gizela ZiA?Ai??kowska

 

 

 

WiAi??cej w filmie:

DrzymaAi??a – Zapomniany Patriota