Na STRAAi??Y Lasu

ai??zZ JEDNEGO DRZEWA MOAi??NA ZROBIAi?? NAWETAi?? MILION ZAPAA?EK,Ai??

ALE WYSTARCZY TYLKO JEDNA ZAPAA?KA ABY ZNISZCZYAi?? MILION DRZEWai???

W Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa obejrzeAi?? moA?na wystawAi?? fotograficznAi?? o najwiAi??kszych poA?arach lasA?w w powojennej Polsce. WystawAi?? zorganizowano w zwiAi??zku z przypadajAi??cAi?? Ai??w 2017 r. 25 rocznicAi?? poA?aru Puszczy Noteckiej / 10.08.1992 r. / i KuA?ni Raciborskiej / 26.08.1992 r./. Wystawa czynna bAi??dzie do dnia 30 wrzeAi??nia 2017 r.

PoA?ary lasA?w

Ai??Polska jest w europejskiej czoAi??A?wce, jeAi??li chodzi o powierzchniAi?? lasA?w, ktA?re zajmujAi?? prawie 30% terytorium kraju. W Wielkopolsce wskaA?nik ten wynosi 25,5%.

Ai??NajwiAi??ksze kompleksy lasA?w znajdujAi?? siAi?? w pA?Ai??nocno-zachodniej i poAi??udniowej czAi??Ai??ci Wielkopolski. NaleA?Ai?? do nich: Puszcza Notecka (najwiAi??kszy kompleks leAi??ny kraju), lasy pilskie, trzcianeckie, chodzieskie, krotoszyAi??skie, antoniAi??skie, ostrzeszowskie, Puszcza Zielonka. Niestety, polskie lasy zaliczajAi?? siAi?? do najbardziej palnych w Europie Asrodkowej.

W 2015 roku zanotowaliAi??my w Wielkopolsce ponad 800 poA?arA?w lasA?w! Jest to skutek m. in. dominacji sosny w skAi??adzie gatunkowym oraz powszechnej dostAi??pnoAi??ci lasA?w. Od wielu lat dominujAi??cAi?? przyczynAi?? poA?arA?w lasA?w w Polsce jest dziaAi??alnoAi??Ai?? czAi??owieka, ktA?ry powoduje ponad 90% wszystkich zaprA?szeAi?? ognia.

Dalsza analiza dotyczAi??ca poA?arA?w lasA?w i przyczyn ich powstania wskazuje, A?e poziom wiedzy spoAi??eczeAi??stwa na temat zagroA?eAi??, jakie stwarza nieostroA?ne posAi??ugiwanie siAi?? ogniem na obszarach leAi??nych, jest wciAi??A? niewystarczajAi??cy.

PamiAi??tajmy, A?e w lasach i na terenach Ai??rA?dleAi??nych, na obszarach Ai??Ai??k, torfowisk i wrzosowisk, jak rA?wnieA? w odlegAi??oAi??ci do 100 m od granicy lasu zabronione jest uA?ywanie ognia otwartego poza miejscami wyznaczonymi oraz wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostaAi??oAi??ci roAi??linnych.Ai??

Opracowanie:
www.psp.wlkp.pl
Kalendarz Wielkopolskich StraA?akA?w – 2016

 

PoA?ar Puszczy Noteckiej

Drugi co do wielkoAi??ci poA?ar lasu w Polsce po II wojnie Ai??wiatowej (po poA?arze w KuA?ni Raciborskiej).

Las zapaliAi?? siAi?? o godz. 16:27 10 sierpnia 1992 roku pomiAi??dzy MiaAi??ami a Drawskim MAi??ynem od iskier sypiAi??cych siAi?? z zablokowanych hamulcA?w pociAi??gu relacji PoznaAi??-KrzyA?.

Ai??Mimo natychmiastowo podjAi??tej akcji gaAi??niczej, ogieAi?? szybko siAi?? rozprzestrzeniAi?? m.in. wskutek niskiej wilgotnoAi??ci Ai??ciA?Ai??ki. PoA?ar trwaAi?? do godz. 0:30 nastAi??pnego dnia i zakoAi??czyAi?? siAi?? dziAi??ki gwaAi??townej burzy, ktA?ra w ciAi??gu zaledwie 15 minut ugasiAi??a ogieAi??, ratujAi??c tym samym pozostaAi??Ai?? czAi??Ai??Ai?? Puszczy Noteckiej.

W ciAi??gu dziewiAi??ciu godzin spAi??onAi??Ai??o prawie 6 tys. hektarA?w lasA?w, 19 budynkA?w gospodarczych i trzy gospodarstwa. Nie byAi??o ofiar w ludziach

Usuwanie skutkA?w poA?aru trwaAi??o trzy lata.

PoA?ar lasu koAi??o KuA?ni Raciborskiej

PoA?ar lasu w nadleAi??nictwie Rudy Raciborskie ai??i?? najwiAi??kszy poA?ar, jaki miaAi?? miejsce w Polsce oraz Europie Ai??rodkowej i zachodniej po II wojnie Ai??wiatowej.

RozpoczAi??Ai?? siAi?? 26 sierpnia 1992 roku okoAi??o godziny 13.50

Warunki meteorologiczne byAi??y wyjAi??tkowo sprzyjajAi??ce poA?arowi – temperatury ponad 32 Ai??C, silny wiatr z poAi??udnia – w Tatrach wiatr halny, wyjAi??tkowo niska wilgotnoAi??Ai?? Ai??ciA?Ai??ki leAi??nej.

NajprawdopodobniejszAi?? przyczynAi?? poA?aru byAi??a iskra spod kA?Ai?? hamujAi??cego pociAi??gu.

PoA?ar udaAi??o siAi?? ugasiAi?? dopiero cztery dni pA?A?niej, a jego dogaszanie trwaAi??o do 12 wrzeAi??nia. W akcji gaAi??niczej braAi??o udziaAi?? okoAi??o 10 000 osA?b.

Zniszczenia na terenie nadleAi??nictw: Rudy Raciborskie, Rudziniec i KAi??dzierzyn miaAi??y cechy klAi??ski ekologicznej.

Ai??ywioAi?? pochAi??onAi??Ai?? trzy ofiary wAi??rA?d ludzi ai??i?? dwie z nich to straA?acy: 50 osA?b odwieziono do szpitala, a lekko poszkodowanych ai??i?? ktA?rym pomocy udzielono na miejscu ai??i?? byAi??o ok. 2 000. SpAi??onAi??Ai??o 15 wozA?w gaAi??niczych i 26 motopomp. Rozgrzany popiA?Ai?? pogorzeliska zniszczyAi?? 70 km wAi??A?y straA?ackich. SpAi??onAi??Ai??o Ai??Ai??cznie 9 062 ha, 6 212 ha w A?wczesnym wojewA?dztwie katowickim, 2 850 ha w A?wczesnym wojewA?dztwie opolskim.

 

PoA?ar lasu w okolicy Woli JabAi??oAi??skiej

Dnia 18 lipca 2006 roku wybuchAi?? poA?arAi?? lasu w okolicy Woli JabAi??oAi??skiej.

Blisko 150 straA?akA?w gasiAi??o poA?ar,Ai?? okoAi??o 60 hektarA?w lasA?w w gminie Rakoniewice. Najprawdopodobniej wznieciAi?? go piroman, za ktA?rego schwytanie wyznaczono 10 tys. zAi??otych nagrody.
Do akcji uA?yto 26 jednostek gAi??A?wnie z powiatu grodziskiego oraz nowotomyskiego i wolsztyAi??skiego.

OgieAi?? gaszono teA? powietrza z wykorzystaniem trzech samolotA?w i jednego Ai??migAi??owca. Pierwsze zgAi??oszenie o dymie unoszAi??cym siAi?? nad lasem odebrano okoAi??o godz. 16.30, akcja trwaAi??a do godz. 23.00. W dogaszaniu ognia wziAi??Ai??a teA? udziaAi?? grupa kadetA?w ze szkoAi??y aspirantA?w w Poznaniu.
Kilkaset metrA?w przed Ai??cianAi?? ognia przez las przebiegaAi??y spAi??oszone zwierzAi??ta nie zwaA?ajAi??c na ratownikA?w. ZmiennoAi??Ai?? wiatru powodowaAi??a przemieszczanie siAi?? ognia w rA?A?nych kierunkach. PAi??omienie jednoczeAi??nie pojawiaAi??y siAi?? w kilku miejscach. Prawdopodobnie byAi??y to kolejne podpalenie.

Koszty wspomnianej akcji, za ktA?rAi?? pAi??acAi?? wszyscy, sAi?? ogromne. PoA?ary lasA?w naleA?Ai?? do jednych z najtrudniejszych akcji gaAi??niczych i wymagajAi?? duA?o siAi??y i zaangaA?owania.

Oprac: Anna Formaniewicz,
Hubert Koler