13 lutego 2018 roku w Sali audiowizualnej Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa odbyAi??a siAi?? pierwsza z cyklu pogadanka na temat szeroko pojAi??tego bezpieczeAi??stwa dzieci w domu i szkole. W pierwszych zajAi??ciach udziaAi?? wziAi??li uczniowie z ZespoAi??u Przedszkolno-szkolnego w A?Ai??kiem, ktA?rzy z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w zajAi??ciach zorganizowanych i prowadzonych przez straA?akA?w z Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku wlkp. StraA?acy omawiajAi??c wybrane zagadnienia skupili siAi?? przede wszystkim na zasadach postAi??powania podczas poA?aru, w tym prawidAi??owej ewakuacji, oraz alarmowania sAi??uA?b ratowniczych.

Warty podkreAi??lenia jest fakt wykorzystania podczas zajAi??Ai?? mobilnego symulatora zagroA?eAi?? poA?arowych, ktA?ry w bardzo obrazowy i realistyczny sposA?b prezentuje przyczyny poA?aru, jego przebieg, oraz skutki. Wszystkie scenariusze prezentowane przez straA?akA?w za pomocAi?? symulatora uczestnicy mogAi?? jednoczeAi??nie obserwowaAi?? na duA?ym ekranie dziAi??ki mikro kamerom zamontowanym wewnAi??trz urzAi??dzenia.

Do koAi??ca ferii przeprowadzone zostanAi?? jeszcze trzy tego typu spotkania skierowane dla grup dzieci i mAi??odzieA?y z terenu powiatu grodziskiego.

 

Tekst: Hubert Koler
Foto: Hubert Koler