13 lutego 2018 roku w Sali audiowizualnej Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa odbyła się pierwsza z cyklu pogadanka na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci w domu i szkole. W pierwszych zajęciach udział wzięli uczniowie z Zespołu Przedszkolno-szkolnego w Łąkiem, którzy z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych i prowadzonych przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku wlkp. Strażacy omawiając wybrane zagadnienia skupili się przede wszystkim na zasadach postępowania podczas pożaru, w tym prawidłowej ewakuacji, oraz alarmowania służb ratowniczych.

Warty podkreślenia jest fakt wykorzystania podczas zajęć mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych, który w bardzo obrazowy i realistyczny sposób prezentuje przyczyny pożaru, jego przebieg, oraz skutki. Wszystkie scenariusze prezentowane przez strażaków za pomocą symulatora uczestnicy mogą jednocześnie obserwować na dużym ekranie dzięki mikro kamerom zamontowanym wewnątrz urządzenia.

Do końca ferii przeprowadzone zostaną jeszcze trzy tego typu spotkania skierowane dla grup dzieci i młodzieży z terenu powiatu grodziskiego.

 

Tekst: Hubert Koler
Foto: Hubert Koler