1 marca 2018 r. rakoniewickie muzeum odwiedziAi?? dowA?dca rejonu Hanowerskiej StraA?y PoA?arnej JAi??rg Segreff przebywajAi??cy z kilkudniowa wizytAi?? sAi??uA?bowAi?? w Komendzie WojewA?dzkiej PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej w Poznaniu. Naszemu goAi??ciowi podczas wizyty towarzyszyli: Naczelnik WydziaAi??u Organizacji i Nadzoru Komendy WojewA?dzkiej PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej w Poznaniu bryg. Robert Klonowski, oraz pracownik tegoA? WydziaAi??u st. kpt. Alicja Borucka. Po obszernym zwiedzeniu wystaw muzealnych i zapoznaniu siAi?? z jego historiAi?? JAi??rg Segreff bAi??dAi??c pod wraA?eniem iloAi??ci i jakoAi??ci eksponatA?w, oraz sposobu edukowania poA?arniczego w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa podzieliAi?? siAi?? swoimi spostrzeA?eniami, oraz dokonaAi?? pamiAi??tkowego wpisu w muzealnej ksiAi??dze goAi??ci. Na zakoAi??czenie w podziAi??kowaniu za mile spAi??dzony czas nasi goAi??cie podarowali muzeum kalendarz Hanowerskiej StraA?y PoA?arnej i Ai??ai??zSAi??ownik ratownictwa, ochrony ludnoAi??ci i zarzAi??dzania kryzysowegoai??? (angielsko-polski, polsko-angielski), ktA?rego wspA?Ai??autorem jest st. bryg. Robert Klonowski. Przekazane upominki z pewnoAi??ciAi?? wzbogacAi?? niebawem zbiA?r biblioteczny rakoniewickiego muzeum.