14 marca 2018 roku Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach odwiedzili:

  • Dionizy JaA�niewicz a�� Starosta WrzesiA�ski
  • Tomasz KaA�uA?ny a�� Burmistrz WrzeA�ni
  • mA�. bryg. Piotr TrawiA�ski a�� Komendant Powiatowy PSP we WrzeA�ni
  • Andrzej Janke a�� Prezes ZarzA�du OddziaA�u Powiatowego ZOSP we WrzeA�ni

GoA�cie w trakcie zwiedzania naszego Muzeum mieli okazje zapoznaA� siA� z eksponatami pochodzA�cymi z terenu Powiatu WrzesiA�skiego, spoA�rA?d, ktA?rych najwaA?niejszy to bez wA�tpienia Chevrolet z 1929 roku. Pojazd niegdyA� znajdowaA� siA� na wyposaA?eniu Ochotniczej StraA?y PoA?arnej w WA�gierkach (Powiat WrzesiA�ski), skA�d w 1988 roku trafiA�, jako eksponat do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach. Podczas zwiedzania nie obyA�o siA� takA?e bez opowieA�ci, oraz wspominek na temat podziwianych eksponatA?w.