W dniach 21 ai??i?? 22 marca Rakoniewickie Muzeum PoA?arnictwa wizytowaAi?? peAi??niAi??cy od dwA?ch tygodni obowiAi??zki dyrektora Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach st. bryg. PaweAi?? Rochala. Wizyta, oprA?cz zapoznania siAi?? z Rakoniewickim muzeum i jego pracownikami miaAi??a na celu takA?e omA?wienie planA?w pracy w zwiAi??zku ze zbliA?ajAi??cymi siAi?? obchodami rocznicy odzyskania przez PolskAi?? niepodlegAi??oAi??ci. W tym celu zaplanowano i zrealizowano szereg spotkaAi??. Pierwsze z nich to spotkanie z Wielkopolskim Komendantem WojewA?dzkim PSP w Poznaniu bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. NastAi??pne miaAi??y na celu zebranie pamiAi??tek po nieA?yjAi??cym juA? bohaterze polskiego poA?arnictwa pAi??k. WAi??adysAi??awie Pilawskim, ktA?rego A?yczeniem byAi??o, aby te w przyszAi??oAi??ci trafiAi??y do Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach. W tym celu Dyrektor CMP w towarzystwie Huberta Kolera, oraz mAi??. bryg. SAi??awomira Brandta spotkaAi?? siAi?? z czAi??onkami rodziny puAi??kownika: JA?zefem i Grzegorzem Nowickimi, Mariuszem A?ukasiakiem, oraz bliskim znajomym naszego bohatera nadbryg. w st. spocz. Ryszardem KamiAi??skim. W trakcie wizyty w Czarnkowie udaAi??o siAi?? rA?wnieA? zapaliAi?? znicz na grobie pAi??k. Pilawskiego, oraz porozmawiaAi?? z miejscowym Komendantem Powiatowym PSP bryg. Maciejem Kubackim. Na zakoAi??czenie pierwszego dnia w Wielkopolsce nastAi??piAi??o spotkanie z st. bryg. Janem KoAi??dejem Komendantem SzkoAi??y AspirantA?w PSP w Poznaniu, oraz jego zastAi??pcAi?? bryg. Tomaszem WiAi??niewskim majAi??cym na celu omA?wienie dalszej, wzorowej wspA?Ai??pracy pomiAi??dzy naszymi instytucjami.

Drugi dzieAi?? to przede wszystkim zapoznanie siAi?? Dyrektora CMP z RakoniewickAi?? placA?wkAi??, i jego pracownikami, oraz omA?wienie planu pracy na najbliA?sze miesiAi??ce. NastAi??pnie zrealizowano kolejne zaplanowane wczeAi??niej spotkania: z Komendantem Powiatowym PSP z Grodziska wlkp. st. bryg. Wojciechem Nolka, oraz historykiem dr. ZdzisAi??awem KoAi??ciaAi??skim.

WizytAi?? st. bryg. PawAi??a Rochali na terenie Wielkopolski moA?na uznaAi??, zatem za bardzo owocnAi??, a pierwszych efektA?w naleA?y spodziewaAi?? siAi?? pod koniec maja w postaci wystawy poAi??wiAi??conej pAi??k. WAi??adysAi??awowi Pilawskiemu w Wielkopolskim Muzeum PoA?arnictwa w Rakoniewicach.