W dniach 21 – 22 marca Rakoniewickie Muzeum Pożarnictwa wizytował pełniący od dwóch tygodni obowiązki dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach st. bryg. Paweł Rochala. Wizyta, oprócz zapoznania się z Rakoniewickim muzeum i jego pracownikami miała na celu także omówienie planów pracy w związku ze zbliżającymi się obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym celu zaplanowano i zrealizowano szereg spotkań. Pierwsze z nich to spotkanie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Poznaniu bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Następne miały na celu zebranie pamiątek po nieżyjącym już bohaterze polskiego pożarnictwa płk. Władysławie Pilawskim, którego życzeniem było, aby te w przyszłości trafiły do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. W tym celu Dyrektor CMP w towarzystwie Huberta Kolera, oraz mł. bryg. Sławomira Brandta spotkał się z członkami rodziny pułkownika: Józefem i Grzegorzem Nowickimi, Mariuszem Łukasiakiem, oraz bliskim znajomym naszego bohatera nadbryg. w st. spocz. Ryszardem Kamińskim. W trakcie wizyty w Czarnkowie udało się również zapalić znicz na grobie płk. Pilawskiego, oraz porozmawiać z miejscowym Komendantem Powiatowym PSP bryg. Maciejem Kubackim. Na zakończenie pierwszego dnia w Wielkopolsce nastąpiło spotkanie z st. bryg. Janem Kołdejem Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, oraz jego zastępcą bryg. Tomaszem Wiśniewskim mającym na celu omówienie dalszej, wzorowej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.

Drugi dzień to przede wszystkim zapoznanie się Dyrektora CMP z Rakoniewicką placówką, i jego pracownikami, oraz omówienie planu pracy na najbliższe miesiące. Następnie zrealizowano kolejne zaplanowane wcześniej spotkania: z Komendantem Powiatowym PSP z Grodziska wlkp. st. bryg. Wojciechem Nolka, oraz historykiem dr. Zdzisławem Kościańskim.

Wizytę st. bryg. Pawła Rochali na terenie Wielkopolski można uznać, zatem za bardzo owocną, a pierwszych efektów należy spodziewać się pod koniec maja w postaci wystawy poświęconej płk. Władysławowi Pilawskiemu w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.