a�zStraA?ak w Przedszkolua�? pod takim hasA�em straA?acy z Grodziska wlkp. prowadzili zajA�cia edukacyjne dla rakoniewickich przedszkolakA?w. TrwajA�ce trzy dni pogadanki przy wykorzystaniu mobilnego symulatora zagroA?eA� poA?arowych, ze wzglA�du na bliskie sA�siedztwo przedszkola odbyA�y siA� w sali audiowizualnej Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa.