4 kwietnia 2018 roku na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach miały miejsce bardzo istotne wydarzenia. Otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej papieżowi Św. Janowi Pawłowi II pt. „Cóż powiedzieć…, żal odjeżdżać… Z Janem Pawłem po wsze czasy”, oraz  podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Mysłowicami a Gminą Rakoniewice, reprezentowaną na śląskiej ziemi przez dr Gerarda Tomiaka – burmistrza Rakoniewic, Krzysztofa Krawczyka – przewodniczącego Rady, Teresę Kmiecik – skarbnika, oraz Huberta Kolera – kierownika Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Zanim to jednak nastąpiło goście spotkali się z dyrektorem Centralnego Muzeum Pożarnictwa st. bryg. Pawłem Rochalą podczas, którego w miłej atmosferze omówiono wiele aspektów współpracy. Po spotkaniu goście zwiedzili muzeum. Na zakończenie wszyscy ocenili dzień za bardzo owocny z nowymi możliwościami, oraz planami na przyszłość.

Warto dodać, że podpisana umowa partnerska ma obejmować współpracę w zakresie m.in. kultury, sportu, oświaty, przedsiębiorczości, aktywizacji seniorów, czy wspólnej promocji historii pożarnictwa, która przecież jest tak istotna dla naszych miast.