4 kwietnia 2018 roku na terenie Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysAi??owicach miaAi??y miejsce bardzo istotne wydarzenia. Otwarcie wystawy fotograficznej poAi??wiAi??conej papieA?owi Asw. Janowi PawAi??owi II pt. ai??zCA?A? powiedzieAi??…, A?al odjeA?dA?aAi??… Z Janem PawAi??em po wsze czasyai???, oraz Ai??podpisanie umowy partnerskiej pomiAi??dzy MysAi??owicami a GminAi?? Rakoniewice, reprezentowanAi?? na Ai??lAi??skiej ziemi przez dr Gerarda Tomiaka – burmistrza Rakoniewic, Krzysztofa Krawczyka – przewodniczAi??cego Rady, TeresAi?? Kmiecik – skarbnika, oraz Huberta Kolera – kierownika Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa. Zanim to jednak nastAi??piAi??o goAi??cie spotkali siAi?? z dyrektorem Centralnego Muzeum PoA?arnictwa st. bryg. PawAi??em RochalAi?? podczas, ktA?rego w miAi??ej atmosferze omA?wiono wiele aspektA?w wspA?Ai??pracy. Po spotkaniu goAi??cie zwiedzili muzeum. Na zakoAi??czenie wszyscy ocenili dzieAi?? za bardzo owocny z nowymi moA?liwoAi??ciami, oraz planami na przyszAi??oAi??Ai??.

Warto dodaAi??, A?e podpisana umowa partnerska ma obejmowaAi?? wspA?Ai??pracAi?? w zakresie m.in. kultury, sportu, oAi??wiaty, przedsiAi??biorczoAi??ci, aktywizacji seniorA?w, czy wspA?lnej promocji historii poA?arnictwa, ktA?ra przecieA? jest tak istotna dla naszych miast.