4 kwietnia 2018 roku na terenie Centralnego Muzeum PoA?arnictwa w MysA�owicach miaA�y miejsce bardzo istotne wydarzenia. Otwarcie wystawy fotograficznej poA�wiA�conej papieA?owi Asw. Janowi PawA�owi II pt. a�zCA?A? powiedzieA�…, A?al odjeA?dA?aA�… Z Janem PawA�em po wsze czasya�?, oraz A�podpisanie umowy partnerskiej pomiA�dzy MysA�owicami a GminA� Rakoniewice, reprezentowanA� na A�lA�skiej ziemi przez dr Gerarda Tomiaka – burmistrza Rakoniewic, Krzysztofa Krawczyka – przewodniczA�cego Rady, TeresA� Kmiecik – skarbnika, oraz Huberta Kolera – kierownika Wielkopolskiego Muzeum PoA?arnictwa. Zanim to jednak nastA�piA�o goA�cie spotkali siA� z dyrektorem Centralnego Muzeum PoA?arnictwa st. bryg. PawA�em RochalA� podczas, ktA?rego w miA�ej atmosferze omA?wiono wiele aspektA?w wspA?A�pracy. Po spotkaniu goA�cie zwiedzili muzeum. Na zakoA�czenie wszyscy ocenili dzieA� za bardzo owocny z nowymi moA?liwoA�ciami, oraz planami na przyszA�oA�A�.

Warto dodaA�, A?e podpisana umowa partnerska ma obejmowaA� wspA?A�pracA� w zakresie m.in. kultury, sportu, oA�wiaty, przedsiA�biorczoA�ci, aktywizacji seniorA?w, czy wspA?lnej promocji historii poA?arnictwa, ktA?ra przecieA? jest tak istotna dla naszych miast.